Voorlopige conclusie: Situatie rotavirus niet verder geëscaleerd

Tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee op dinsdag 16 augustus, gaf de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, enkele updates over de aanpak van en ontwikkelingen binnen het rotavirus.

Volgens de minister is vanaf afgelopen vrijdag een opschaling van voorlichting vanuit het ministerie naar de samenleving te zien. Verder zei hij, dat de verruimde openingstijden bij de poliklinieken Limesgracht en Latour hun nut hebben bewezen. Zo’n 9 kinderen melden zich gemiddeld per dag aan bij polikliniek Limesgracht. Bij polikliniek Latour ligt het gemiddelde tussen de 25 en 30 kinderen.

Vanuit de rapportage is tot dusver gebleken, dat het niet noodzakelijk is geweest, kinderen te sturen naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Hetgeen betekent dat met een stukje voorlichting, snelle opvang ook verder leed kan besparen, sprak Ramadhin.

Volgens de informatie die de minister van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft ontvangen, worden op de SEH, gemiddeld 20 kinderen per dag gezien, waarvan gemiddeld 5 opnames te melden zijn. 

“De conclusie die wij vooralsnog kunnen trekken is dat de situatie niet verder is geëscaleerd. Belangrijk is dat we de communicatie, voorlichting, maar ook de handhygiëne en andere preventieve maatregelen, in stand moeten blijven houden”, aldus Ramadhin.

SK

error: Kopiëren mag niet!