Moengo heeft nu een Service Unit van Binnenlandse Zaken

De bevolking in het oosten van Suriname hoeft voor informatie en diensten die betrekking hebben op het ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals loonstroken en werkgeversverklaring, niet meer naar Paramaribo te reizen. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft speciaal daarvoor dinsdag een Service Unit geopend te Moengo in de Julianastraat in het bijzijn van districtcommissaris Olivia Dominie van Marowijne Zuid-West, BiZa-directeur Mohamed Eskak en andere notabelen. 

De Service Unit is volgens minister Somohardjo niet alleen bestemd voor ambtenaren, maar ook voor burgers en alle andere landsdienaren. “Men kan hier terecht voor alle informatie die te maken heeft met bevorderingen, gratificaties, verloven, aanvragen van een werkgeversverklaring, rechtspositionele aangelegenheden, informatie over ambtenarenopleidingen, vereiste document bij pensionering, naturalisatie, data van nationale vrije dagen, verkiezingen enzovoorts”, sprak de bewindsman.

Het ligt in de bedoeling dat er meer van dit soort Service Units in het hele land zullen worden opgezet in een poging de informatiestroom naar de samenleving toe, te decentraliseren.

Districtscommissaris Dominie juicht de opening van de unit toe en weet dat het een belangrijke schakel zal zijn tussen de dienstverlening van BiZa in Paramaribo en het district. Ze hoopt dat de samenleving goed gebruik zal maken van deze Service Unit.

Voor BiZa-directeur Eskak is het belangrijk dat kwalitatieve dienstverlening aan de samenleving wordt aangeboden, middels de opening van de Service Unit. “We zijn nog niet waar we wezen moeten als het gaat om een gedecentraliseerde dienstverlening, maar dit is alvast een mooie stap om de overheid dichterbij de burger te brengen,” zei Eskak in zijn toespraak.

Er is volgens hem eerst onderzoek gedaan naar de behoefte van kwalitatieve dienstverlening, vandaar dat het ministerie van Binnenlandse Zaken ertoe is overgegaan om ook in Moengo een Service Unit op te zetten. Het is de tweede in het land, de eerste werd in november 2021 te Nickerie opengesteld

Met de opening van de Service Unit zijn twee doelen van het ministerie uitgestippeld. Punt 1 is decentralisatie van de dienstverlening en ten tweede om ambtenaren die nog geen plek hebben te voorzien. Volgens Kenneth Lo A Njoe, coordinator Mobiliteits Unit van BiZa, zorgt het ministerie ervoor dat de landsdienaren in de juiste functie en salarisschalen worden geplaatst. De functionarissen van deze Service Unit zijn opgeleid door Kavita Gangadien van de afdeling Vorming en Opleiding van BiZa

error: Kopiëren mag niet!