Wet tegen geweld en seksuele intimidatie op werkplek op agenda Assemblee

De ontwerpwet tegen geweld en seksuele intimidatie op de werkplek staat vandaag, dinsdag 16 augustus, op de agenda van de openbare vergadering van de Nationale Assemblee. Het gaat hier om de voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp waarmee in februari eerder dit jaar reeds een aanvang was gemaakt.

Uit de debatten toen is gebleken, dat het wetsontwerp tegen geweld en seksuele intimidatie op de werkplek  zowel in het parlement als in de samenleving brede ondersteuning geniet. Het wetsontwerp behoeft echter enkele aanpassingen. De aanpassingen zijn technisch inhoudelijk van aard en dienen op enkele punten meer aansluiting te vinden op praktische situaties op de werkplek. Dat vooral vrouwelijke werknemers meer wettelijke bescherming behoeven tegen geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, daar  is men in de Nationale Assemblee het er unaniem over eens. 

Geweld en seksuele intimidatie

Gedurende de jaren heen is het besef over de gevolgen van de verschillende vormen van geweld, inclusief seksuele intimidatie, en de psychologische arbeidsbelasting gegroeid. Echter heeft dit zijn weg niet gevonden in de wetgeving. Geweld en seksuele intimidatie op de werkplek creëren  ongelijkheid, leiden tot menselijk leed en drukt de productiviteit van bedrijven en de economie omlaag door onder andere ziekte, absenteïsme en ongelukken op de werkplek. Geweld en intimidatie op het werk zijn een kwestie van veiligheid en gezondheid.

Vrouwen hebben vaak het idee dat seksueel molest normaal gedrag is in een organisatie gedomineerd door mannen. Uitingsvormen van seksueel molest op de werkplek zijn onder meer handtastelijkheden, verbaal gedrag zoals ongepaste opmerkingen en obscene grappen, non-verbaal gedrag zoals het maken van obscene gebaren, en verder bedreigingen, intimideren en chanteren, aanranding en verkrachting.

Geweld en pesterijen tegen vrouwen en mannen in de wereld van werk is onderdeel van machtsmisbruik. Verbaal geweld (zoals schelden, beledigen), fysiek geweld (zoals slaan en met een wapen dreigen) en pesterijen treffen met name werknemers in de meest kwetsbare werksituaties die slecht toegang hebben tot arbeidsrechten. Sommige groepen werknemers, en met name vrouwen, worden onevenredig getroffen door geweld op het werk, waar ongelijke machtsverhoudingen, lage lonen, onzekere arbeidsomstandigheden en andere misstanden op de werkplek hen blootstellen aan geweld. 

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zal tijdens de debatten in het parlement het wetsontwerp verdedigen.

SS

error: Kopiëren mag niet!