Tarief aanvraag werkvergunning vreemdelingen verhoogd

Het tarief van SRD 75 voor de aanvraag van een werkvergunning voor vreemdelingen wordt verhoogd naar de tegenwaarde van US$ 100 per persoon. De wijziging van de Wet Werkvergunning voor Vreemdelingen op dit stuk is afgelopen vrijdag met algemene (38) stemmen door de Nationale Assemblee goedgekeurd.

De tariefsaanpassing is noodzakelijk vanwege de gewijzigde macro-economische omstandigheden in het land. De aanvraag voor een werkvergunning voor vreemdelingen dient door de werkgever te worden aangevraagd. Daarbij dient onder andere gevoegd te worden een afschrift van de verblijfsvergunning van betrokkene, of een bewijs dat de aanvraag daarvoor is ingediend.

De wachttijd voor de aanvraag van een werkvergunning is gesteld op 30 dagen, met de mogelijkheid voor een verlenging met nog eens 30 dagen. Dit blijkt in de praktijk nodig te zijn, omdat het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken soms meer tijd nodig heeft voor onderzoek. 

Problemen arbeidsmarkt blootgelegd

Tijdens de debatten in het parlement over de wetswijziging Wet Werkvergunning voor Vreemdelingen is weer eens duidelijk geworden, dat de vraag naar arbeidskrachten in de agrarische sector heel groot is. In de landbouw- en veeteeltsector zijn grote groepen Haïtiaanse arbeidsmigranten werkzaam. In de visserijsector zijn dat veelal Guyanezen. Cubanen en Dominicanen zijn veelal te vinden de beroepsgroep dienstverlening en commercieel.

Ook het aspect van onvervulde vraag naar arbeidskrachten in de sectoren toerisme, ICT, hout, en constructie kwam duidelijk naar voren. Er is in deze sectoren een grote vraag naar “skilled labour” oftewel gekwalificeerde krachten. De factor loon speelt vaak een rol bij de onvervulde vraag van kleine lokale bedrijven. Arbeidskrachten vergelijken de aangeboden loon vaak met die van grotere bedrijven en multinationals.

De kleine lokale bedrijven zijn niet in staat het loon te betalen en aan voorwaarden te voldoen van de grotere bedrijven en multinationals, waardoor ze met de onvervulde vraag naar arbeidskrachten zitten. Dit is een groot probleem en volgens verschillende Assembleeleden moet minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken een manier bedenken hoe dit vraagstuk aan te pakken.

SS

error: Kopiëren mag niet!