Mones Nazarali komt met initiatief om vandalisme in Nieuw-Nickerie te voorkomen

Recentelijk is gebleken dat vandalen heel wat vernielingen plegen aan velden in Nieuw-Nickerie die voor ontspanning en cohesie moeten zorgen binnen de Nickeriaanse gemeenschap. Dit vereist, aldus de bewoners, de nodige aandacht van de districtscommissaris en daarom heeft Mones Nazarali een brief met een oplossing gericht aan districtscommissaris Senrita Gobardhan. 

Korte terugblik

Het Burger Informatie Centrum Nickerie heeft laten weten, dat er de afgelopen dagen vernielingen aangericht zijn op het Brasa- en Volksplein in het Nieuw-Nickerie. Dit onmaatschappelijk gedrag van bepaalde burgers is volgens commissariaat afkeurenswaardig. Er werd onmiddellijk een beroep gedaan op de desbetreffende onmaatschappelijke burgers om te stoppen met dit gedrag.

Districtscommissaris Senrita Gobardhan deed ook een dringend beroep op de samenleving om samen met elkaar erop toe te zien dat vandalistische praktijken niet worden uitgehaald.

Ten overvloede werd gevraagd aan de samenleving om het plein en omgeving na hun bezoek netjes achter te laten, zodat anderen ook kunnen genieten van deze locaties.

“Het plein is van de gemeenschap. Laten wij het netjes onderhouden en niet vernietigen”, stond er afsluitend in het bericht.

De gemeenschap komt met gangbare oplossingen

Op 13 augustus werd aan de districtscommissaris in een brief gevraagd om een strategische aanpak te zoeken voor het probleem rondom het Brasa Plein/Centrale Markt in Nieuw-Nickerie. In de brief is duidelijk vermeld dat in het weekend er drukte is rondom het Brasa Plein/ Centrale Markt, waar gezinnen gezellig samen zijn en het op hun eigen manier leuk maken. Vaak komt het ook voor dat vakantiegangers langs komen om op die locaties even te vertoeven. Maar, er zullen altijd ordeverstoorders tussen zitten. Daarom vraagt de bezorgde burger Nazarali aan de burgermoeder om wekelijks twee parkeerwachters te zetten om het geheel ordelijk te laten verlopen. Het moment dat er signalen zijn van vernielingen of wangedrag kan direct ingegrepen worden door politiepost Nickerie, omdat die ook niet ver verwijderd is. 

Voorstel

Hij stelt voor dat een bedrag van Srd 10 per auto gevraagd kan worden en dat geld dan weer in te zetten om bijvoorbeeld de schoonmaak van de genoemde locaties te garanderen. Verder verzoekt hij de districtscommissaris ook om bij het aangespoeld strand bij Zeedijk 2 trappen te laten plaatsen, omdat het daar vrij gevaarlijk is. Hij benadrukt dit vooral voor de vrouwen en kinderen die tussen de grote stenen het strand moeten bereiken. Ook hier zou de mogelijkheid er moeten zijn om een bedrag te vragen aan de bezoekers.

De verzoeker hoopt, dat de bovengenoemde zaken ter harte genomen zullen worden door de burgermoeder.

GW

error: Kopiëren mag niet!