Armand Zunder informeert delegatie Tweede Kamer inzake ‘erkenning, excuses en herstel’

De voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie, Armand Zunder, heeft maandag 15 augustus in de Bankethall van hotel Torarica een presentatie verzorgd aan de Nederlandse Tweede Kamer-delegatie. De presentatie was bedoeld om politici meer te informeren over het vraagstuk “erkenning, excuses en herstel”, in relatie tot het koloniale verleden van Nederland.

“Het was een genoegen om met de leden van het Nederlandse parlement te zitten en ze te verrijken met onze standpunten over dit vraagstuk”, stelt Zunder.

De Tweede Kamerleden hebben aangegeven naar Suriname te zijn gekomen om de standpunten aan te horen. Volgens de voorzitter is de indruk gewekt, dat het vraagstuk van erkenning, excuses en herstel eindelijk op de agenda van Suriname is geplaatst. Het vervolgtraject zal samen met De Nationale Assemblee en het Nederlandse parlement bepaald worden.

Mochten herstelbetalingen hieruit voortvloeien, dan is het de bedoeling dat die gaan in een fonds, dat beheerd wordt door mensen van onbesproken gedrag. Er zullen procedures moeten zijn inzake hoe eventuele projecten moeten worden ingediend en hoe die gemonitord moeten worden, zodat de gelden terecht komen bij de mensen voor wie ze bestemd zijn. Er wordt nu met de regering over deze materie gediscussieerd.

error: Kopiëren mag niet!