Debie (VHP) over werkvergunningen voor vreemdelingen: “We hebben arbeiders nodig om te kunnen produceren”

Tijdens de behandeling van de wijziging van de wet Werkvergunning Vreemdelingen in de Nationale Assemblee heeft volgens de voorzitter van commissie van rapporteurs, Radjendre Debie (VHP), de wijziging betrekking op slechts een tariefsaanpassing.

Debie wijst erop, dat met de bekendmaking van regeringszijde waarbij per ingaande 1 juli de visumplicht voor alle 192 landen in de wereld naar Suriname is afgeschaft, de behandeling van dit ontwerp een extra dimensie kent. “In feite zou met de afschaffing van de visumplicht voor alle landen naar Suriname, de wetgeving over vreemdelingen en arbeid in Suriname integraal bekeken moeten worden”, merkt hij op. Dit is volgens Debie momenteel van belang, omdat er personeelstekorten zijn in met name de agrarische sector. “Maar, er is ook een tekort in de bouwsector”, laat hij weten aan Dagblad Suriname. Het is volgens hem dan ook zaak om snel te handelen en over transparante procedures te beschikken. “Want anders zitten wij straks zonder arbeiders”, zegt hij onomwonden.

Het Assembleelid verduidelijkt, dat burgers van alle landen, van rijke en arme landen, over de gehele wereld vrijelijk naar Suriname afreizen. “Dus zonder enige beperking verdient dit op zich een beschouwing. Een visum is een officiële toestemming om een land binnen te reizen en in dat land te verblijven. Vaak is een visum voor beperkte tijd geldig en na die tijd moet de reiziger het land verlaten. Met de visumplicht worden er voorwaarden opgelegd aan het bezoek, bijvoorbeeld dat de bezoeker geen activiteiten mag uitvoeren op de arbeidsmarkt. En juist op grond hiervan is een werkvergunning vereist voor vreemdelingen. Dus ook de onderhavige wet”, stelt Debie. Hij doelt op de wetgeving over vreemdelingen en arbeid.

Want volgens Debie ligt de kwestie van de Haïtiaanse en Cubaanse doelgroep nog vers in het geheugen. “Ze zijn in 2019 en 2020 met drommen binnengekomen zonder werkvergunning, hebben arbeid verricht bij bedrijven, ook in de landbouwsector, zonder dat het ministerie in staat was hierop controle uit te oefenen. Velen hebben het land nu verlaten omdat de lonen hier niet meer aantrekkelijk zijn”, licht de volksvertegenwoordiger toe.

“Je ziet mensen naar Suriname komen, ze gaan het binnenland in om te werken in de goudindustrie, maar ook de agrarische sector is van belang. En overal zie je borden waarop arbeiders worden gevraagd.”

Debie ondersteunt volledig het besluit van de regering om de visumplicht af te schaffen in het kader van de bevordering van toerisme. “Want er is te lang hierover gesproken.”

Hij stelt wel de vraag hoe zal worden omgegaan met de goudzoekers die hier nu komen of vreemdelingen die nu legaal het land zullen binnenkomen en verdwijnen naar de goudvelden in het binnenland? Debie vraagt zich ook af of deze wet ook zal gelden voor een zelfstandige landbouwer die een vreemdeling in dienst neemt? Hij beargumenteert dat bij de landbouw, vooral in de groenteteelt, nog heel veel handmatig gebeurt. “Machine diensten zijn duur. Want de landbouwer kan je niet 2 tot 3 maanden laten wachten voor hij of zij een antwoord te krijgt op zo’n verzoek. Alles bederft dan op het veld”, zegt hij.

Volgens Debie, zou het beter zijn om dit probleem in samenwerking met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en de commissariaten op te lossen. “Om lange wachttijden te voorkomen bij het afhandelen van formaliteiten ten aanzien van dit vraagstuk”, geeft hij aan.

Debie is er daarom voorstander van om voor de agrarische sector, de controle op arbeid door vreemdelingen anders te organiseren. “Ik heb voorgesteld dat er differentiatie komt, onder andere om te kijken naar bij de procedure vrijstellingen zoals voor werkvergunningen”, merkt hij op.

Hij verwijst naar de Caricom Staatshoofden Conferentie waar ook is aangekondigd dat “househould domestics, agricultural workers en security officers” zich vrijelijk binnen de Caricom lidstaten mogen bewegen en niet visumplichtig zijn.

Vandaar dat Debie in het parlement heeft gevraagd om duidelijkheid over hoe de controle hiervan zal geschieden. “Hoe zal bepaald worden welke personen bijvoorbeeld van de agrarische sector afkomstig zijn? Zal voor hun dan geen werkvergunning van toepassing zijn?, wil het Assembleelid weten. Gezien het arbeidstekort binnen eerdergenoemde sectoren wil Debie dat deze situatie wordt opgelost. “Want als wij uit de crisis willen geraken moeten we produceren en om dat te kunnen heb je arbeiders nodig”, besluit Debie.

RB

error: Kopiëren mag niet!