Rijnpeil veroorzaakt handelsknelpunt

DOOR PHIL BAINBRIDGE

12 augustus 2022 – De dalende waterstanden op de Rijn dreigen het bedrijfsleven langs de route tot stilstand te brengen, waarbij de Midden- en Oost-Europese industrie afhankelijk is van de waterweg.

De Rijn is zo ver opgedroogd dat hij bijna onbegaanbaar is geworden bij het belangrijkste knelpunt in Kaub, ten westen van Frankfurt, waardoor de handel in kolen, diesel en andere grondstoffen in heel Europa mogelijk wordt verstoord, waarbij vooral het industriële hart van Duitsland, het Ruhrgebied, afhankelijk is.

Het waterpeil bij Kaub zal de komende dagen dalen tot onder de 40 cm, waarna binnenvaartschepen niet langer een volledige lading kunnen vervoeren, waardoor de kosten per eenheid vracht stijgen en het oneconomisch wordt.

error: Kopiëren mag niet!