Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag goedgekeurd

De Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag is maandag 8 augustus met algemene (41) stemmen goedgekeurd door de Nationale Assemblee.

De belangrijkste voorziening in de goedgekeurde wet is de instelling van een Nationale Autoriteit die als voornaamste taak zal hebben om na te gaan of voldaan wordt aan de bepalingen van het VN Chemisch Wapenverdag van 13 januari 1993. Suriname is in 1997 tot dit verdrag toegetreden en heeft zich daarmee gecommitteerd om de strijd aan te gaan tegen de ontwikkeling, de productie, de bevoorrading en het gebruik van chemische wapens. 

De wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag biedt de grondslag om deze strijd aan te gaan. 

In het kader van de nationale veiligheid voorziet de wet in de toepassing van de bepalingen van het VN Chemisch Wapenverdrag en aanpassingen in het Wetboek van Strafrecht. De wet zal moeten bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van chemische wapens en de regulering van de precursoren die voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt. Lidstaten van het verdrag moeten instellingen waar met bepaalde chemische stoffen worden gewerkt opgeven aan de OPCW (gevestigd te Den Haag, Nederland), waarbij zij onderworpen zullen zijn aan regelmatige inspectie. De OPCW, is de internationale organisatie voor het verbod op chemische wapens.

Via de in te stellen Nationale Autoriteit zal Suriname ook regelmatig moeten rapporteren aan de OPCW. Tijdens de debatten afgelopen maandag is kamerbreed gewezen op het belang van handhaving van de wet.

Defensie-minister Krishna Mathoera, die het wetsontwerp verdedigde, zegt dat nu de wet is goedgekeurd, na drie jaar er een evaluatie zal komen. Gedurende die periode van drie jaar zal er gewerkt worden aan een plan van aanpak van hoe de wet geïmplementeerd zal worden. De Nationale Autoriteit moet ingesteld worden, er zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van een profiel en selectie, mensen zullen getraind worden, de bewustwording moet op gang komen en de nodige middelen zullen beschikbaar gesteld moeten worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!