Arbeidsinspectie moet naleving minimumloon controleren

Er dient actievere en strenger toezicht te worden gehouden op de uitbetaling door de werkgever van het minimumuurloon. In de Nationale Assemblee is maandag door verschillende leden ervoor gepleit, dat de afdeling Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) zich actiever in het veld beweegt en toezicht houdt op de werkomstandigheden waaronder werknemers arbeiden. 

Rabin Parmessar (NDP) – zie foto top – vindt dat de controle en toezicht op de werkomstandigheden van werknemers te wensen over laat. Afgezien van het feit dat het zo lang heeft geduurd voordat het minimumuurloon eindelijk is aangepast, zijn er nog werkgevers die de uitbetaling ervan weigeren. Arbeiders maken ook langere werkuren dan wettelijk is toegestaan en worden ook nog onderbetaald. Door de afwezigheid van controle en toezicht zijdens de Arbeidsinspectie worden werknemers door werkgevers uitgebuit. Parmessar wilde weten hoe de huidige personeelsbezetting van de afdeling Arbeidsinspectie eruit ziet en welk traject de minister heeft uitgezet om deze op het gewenste niveau te krijgen. 

Harriet Ramdien (VHP) zei klachten te hebben ontvangen van werkers uit de gezondheidssector die nog SRD 15 per uur uitbetaald krijgen. Ze vroeg aandacht voor controle en toezicht op de wettelijke verplichting van werkgevers om hun werknemers te verzekeren. Ze vraagt zich af of de werkomstandigheden waaronder werknemers moeten werken niet de reden is waarom mensen niet ingaan op de vele oproepen voor werk. Ze verwijst naar bordjes bij vele winkelzaken, restaurants en andere kleine bedrijven waar naar arbeiders wordt gevraagd. Die bordjes blijven vaak wekenlang hangen. “Wat is hier aan de hand?”, vroeg ze zich af.  

Melvin Bouva (NDP) vroeg of er een arbeidsmarktonderzoek is verricht naar de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Reeds enige tijd zou er sprake zijn van een tekort aan arbeidskrachten. Maar, over wat er precies gaande is en welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen wil hij nader door de minister van Arbeid geïnformeerd worden. 

In de Nationale Assemblee werd maandag gedebatteerd over een wijzigingsvoorstel van de Wet Werkvergunningen voor Vreemdelingen. De kosten voor de aanvraag van een werkvergunning voor vreemdelingen wil men verhogen van SRD 75  naar SRD 1.000.   

SS

error: Kopiëren mag niet!