NDP-fractieleider Parmessar: “Meer tijd uittrekken voor invoering BTW”

Rabin Parmessar, leider van de NDP-fractie in de Nationale Assemblee, vindt dat de regering er goed aan zou doen om meer tijd uit te trekken voor een degelijke invoering van de Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW). De NDP is niet tegen de invoering van BTW, maar wel tegen de manier waarop het aan toe gaat. Er is nog heel wat dat in place gebracht moet worden voor een adequaat functionerend BTW apparaat. 

Met nog amper 4,5 maand vόόr de invoering van BTW op 1 januari 2023, vindt Parmessar de tijd erg kort om nog alle voorbereidingen te treffen. Bij een chaotische implementatie kunnen de economische gevolgen onvoorzienbaar groot zijn.

Het Assembleelid noemt enkele randvoorwaarden voor een succesvolle invoering van BTW. De inzichten van belangrijke stakeholders dienen in de ontwerpwet meegenomen te worden. Dat is tot nu toe onvoldoende gebeurd. Voorts dient het digitaal systeem voor de invoering van de BTW bij de Belastingdienst optimaal te functioneren. De invoering van ICT gaat niet zo makkelijk. Hij wil graag weten wat de stand van zaken is op dit vlak. Een goede voorlichting naar de samenleving toe is ook een belangrijke randvoorwaarde voor een gedegen invoering van de BTW.

Sociaal-economische factoren

Sociaal-economische en politieke factoren zijn ook belangrijke zaken waar volgens Parmessar rekening mee moet worden gehouden. Er heerst nu een chaotische situatie in het land onder andere gekenmerkt door sociale onrust en koersstijgingen. “Om het volk nu te gaan uitleggen dat de overheid meer belasting wil gaan innen, zal nog meer roet in hun eten gooien”, aldus Parmessar.

Het staat vast dat invoering van de BTW tot prijsverhogingen zal leiden. Het 15% BTW-tarief zoals nu wordt voorgesteld zal de prijzen van goederen en diensten met 20 tot 25% doen stijgen. De prijzen zijn nu al stijgende vanwege de verhoogde EBS-tarieven en de stijging van de koers. En straks nog de BTW. De inflatie die nu al rond de 60% bedraagt zal nog verder omhoog gestuwd worden. Het abrupt invoeren van BTW, ter vervanging van de omzetbelasting (OB), zal grote gevolgen voor de economie hebben. 

Invoering van de BTW voor sectoren die voorheen niet of nauwelijks met de omzetbelasting in aanraking kwamen, kan leiden tot forse prijsverhogingen. Maar, ook voor sectoren die wel onder de omzetbelasting vielen kan de invoering van de BTW en de afschaffing van de omzetbelasting significante effecten hebben op de prijs. Het is niet wenselijk dat dergelijke prijsverstoringen zich voordoen.

Parmessar beveelt daarom een gefaseerde invoering van de BTW aan.

SS

error: Kopiëren mag niet!