Defensie eert gevallen militairen binnenlands conflict

Jaarlijks wordt op 8 augustus een plechtigheid gehouden ter nagedachtenis aan gesneuvelde militairen in het binnenlands conflict. Er is gekozen voor 8 augustus, omdat het Vredesakkoord op deze dag in 1992 werd bekrachtigd.

Het ministerie van Defensie heeft ook dit jaar in samenwerking met de Stichting Re-integratie Ex-Militairen (SREM) een bijzonder eerbetoon gebracht aan de gevallen militairen. Dit gebeurde bij het gelijknamige monument aan de Gravenberchstraat.

Het binnenlands conflict, tussen 1986 en 1992, is een zwarte bladzijde in de historie van Suriname. De gesneuvelde militairen van dit trieste en traumatische gebeuren zijn gememoreerd door het defensieapparaat. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werden kransen gelegd bij het monument voor gesneuvelde militairen.

Minister Krishna Mathoera en waarnemend bevelhebber Werner Kioe A Sen hebben de nabestaanden en kameraden bemoedigende woorden toegesproken.

Minister Mathoera benadrukte, dat de offers die zijn gebracht voor land en volk nimmer vergeten mogen worden. “De gesneuvelde militairen verdienen bijzonder veel respect. De offers zijn gekenmerkt geworden door leed, verdriet, onzekerheid en pijn. Dit mag nimmer meer voorkomen in onze rechtstaat Suriname. Wij moeten nooit vergeten wat deze 72 gesneuvelde militairen hebben gedaan voor Suriname. Zij hebben hun leven gegeven voor land en volk”, sprak Mathoera.

Volgens de minister hebben deze strijders hun dapperheid en loyaliteit bewezen door hun familie en vrienden achter te laten, ter bescherming van Suriname.

De bewindsvrouwe memoreerde ook de militairen die blijvende letsels hebben opgelopen. De Defensieminister gaf verder aan zich samen met de Stichting Re-integratie Ex-Militairen, keihard in te zetten voor deze doelgroep. Het ondersteunen en begeleiden van ex-militairen in het proces van resocialisatie zal veel effectiever aangepakt moeten worden. Aan de nabestaanden spreekt zij de moed in om deze pijn, die altijd zal blijven, te kunnen verwerken. 

error: Kopiëren mag niet!