Volksgezondheid installeert commissies voor nieuwe loonstructuur ziekenhuizen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft maandag 1 augustus de commissie “Uittreden FISO” en de commissie “Nieuwe loonstructuur AZP” geïnstalleerd, naar aanleiding van een vergadering op 24 juli van het clusterteam van ministers en de bonden ABPLAZ en BLPH, waarbij het besluit is genomen voor het implementeren van een nieuwe loonreeks en het gelijktijdig uittreden uit FISO.

Hierbij zal de door AZP gecreëerde loonstructuur als uitgangsdocument moeten dienen.

De taken van de commissie “Uittreden FISO” zijn het uitbrengen van een voorstel stappenplan voor het uittreden van FISO en het vaststellen van een termijn voor uitvoering van het stappenplan. Deze commissie zal binnen week advies uitbrengen.

De commissie “Nieuwe loonstructuur AZP” heeft als taak het bekijken van de loonstructuur en advies/voorstellen geven over de uitvoering en termijn voor de procedure. Deze commissie brengt binnen 2 weken een advies uit.

In de commissies zitten vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken, Financiën en Planning, vertegenwoordigers van AZP, ’s Lands Hospitaal, vertegenwoordigers van de Bond van Personeel in dienst bij het AZP en de Bond van Personeel in dienst bij het ’s Lands Hospitaal.

error: Kopiëren mag niet!