Unie van Surinaamse Vrouwen: “De huidige situatie is schandalig”

Op donderdag 28 juli heeft de Unie van Surinaamse Vrouwen (USV), op uitnodiging van minister Albert Ramdin, haar visie gegeven over de recente ontwikkelingen in ons land. De USV heeft onder andere met twee concrete voorbeelden geïllustreerd wat de dramatische gevolgen zijn van het beleid van de regering Santokhi-Brunswijk. 

Op 26 mei van dit jaar is een jongen van 13 jaar naar zijn buren gestapt en heeft hen verteld dat hij moe is van het leven, dat hij honger heeft, dat zijn broertje en zusje ook honger hebben, en dat ze al drie dagen niet hebben gegeten. Hij vertelde de buren dat hij niet langer wilde leven en zijn leven zou beëindigen. Kort daarna heeft dit 13-jarig kind de daad bij het woord gevoegd en zelfmoord gepleegd! 

Op 15 juli j.l. verscheen een bericht met als titel: ‘Code zwart NICU AZP: Baby’s sterven!’ Dit bericht zegt onder andere het volgende: “Op de Neonatal Intensive Care Unit (NICU) van het AZP zijn de afgelopen weken baby’s die behoefte hadden aan de NICU zorg geweigerd. Deze baby’s worden dan bij de moeder gelegd om te overlijden”. Dit was een noodkreet die geuit werd door de kinderartsen van het AZP die de minister van Volksgezondheid om dringende interventie vroegen. Een bericht dat het volk van Suriname, en met name vele vrouwen en moeders, heeft doen sidderen. 

De USV vraagt aan de regering dat wanneer ze in hun betogen steeds aangeven dat ze werken voor de toekomst van deze en de volgende generaties of dit hun prestaties zijn, namelijk dat kinderen zelfmoord plegen en baby’s sterven?

In het gesprek met minister Ramdin en het team van clusterministers die aanzaten werd door de USV kenbaar gemaakt dat USV diep teleurgesteld is in het tot heden gevoerd beleid van de regering Santokhi–Brunswijk. Het volk van Suriname heeft middels hun stemgedrag op 25 mei 2020 het desastreus beleid van de regering Bouterse afgewezen en het vertrouwen geschonken aan de VHP en de ABOP die samen de meeste zetels behaalden. Tijdens de verkiezingscampagne werd veel beloofd door met name de voorzitter van de VHP. Na 2 jaar regeren blijken het loze beloften te zijn. Het verschil tussen arm en rijk is groter geworden. Behalve een financiële crisis is er sprake van een ernstige vertrouwenscrisis. Deze vertrouwenscrisis is het gevolg van een aantal opeenvolgende misstanden die zich in snel tempo de laatste 2 jaar voordeden. Enkele van deze misstanden zijn:

Benoemingen van friends and family 

De hoofdschuldige van het creëren van deze vertrouwenscrisis is de president zelf door zijn “vrienden en familie beleid”. De president heeft een verkeerde start gemaakt door zijn echtgenote te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van Staatsolie. Door deze daad heeft hij niet alleen het volk verrast en de reputatie van ons land zowel nationaal als internationaal aangetast, maar ook de weg geopend voor andere coalitiegenoten om ook hun vrienden en familie op hooggeplaatste functies te benoemen. De President heeft verder zijn echtgenote benoemt tot directeur van het Kabinet van de President, en hij heeft zijn zoon en dochter functies gegeven op het Kabinet. Enkele gevolgen van deze benoemingen waren familie uitbarstingen en verlies van vertrouwen van het volk.

Daarna volgden benoemingen van vrienden (financierders van de partij?) die ook de beloofde competenties missen. Voor het ontwikkelen van een land zijn ontwikkelde mensen nodig om het fundament te leggen. Competentie is een noodzakelijke vereiste zeker wanneer gesteld wordt dat Suriname op de operatietafel ligt.

Rechtsstaat

De rechtstaat zou hersteld worden, wetten zouden worden veranderd, waarom gebeurt dit niet? Bijvoorbeeld: de Wet op Openbaarheid van Bestuur; het Recht op Enquête; de Wet op Dubbele Salarissen, en de Anti- corruptie Wet die reeds is afgekondigd en bij een commissie is gestrand. De Wet op Politieke Ambtsdragers dient spoedig aangepakt worden. Hoe kan het dat politieke ambtsdragers en ministers niet door de PG vervolgd kunnen worden zonder toestemming van DNA? Het vergroten van het aantal rechters en de bemensing van het Openbaar Ministerie (OM) moet snel plaatsvinden zodat rechtszaken snel afgehandeld kunnen worden en het rechtsgevoel van burgers gewaarborgd blijft.                   

Braindrain

De braindrain die plaatsvindt in de gezondheidszorg is het gevolg van het verlies van vertrouwen in de regering. Er wordt door de regering niet geluisterd naar de noodkreet van artsen, specialisten, verpleegkundigen en ziekenverzorgers. De gezondheidszorg is in gevaar doordat gezondheidswerkers het financieel niet meer redden en de ziekenhuizen financiële problemen hebben waardoor ze geen adequate zorg kunnen bieden. Het noodlottig gevolg is onder andere dat onze pasgeboren baby’s sterven. Wat heeft de regering gedaan om deze functionele groepen te behouden?

De braindrain in het onderwijs is ook het gevolg van het verlies van vertrouwen in de regering. Vele onderwijzers redden het financieel niet en vertrekken naar het buitenland. In een radio interview werd aan de minister van Onderwijs gevraagd wat ze zal doen om de onderwijzers tegen te houden te vertrekken. Haar antwoord was dat ze er niets aan zal doen, als ze weg willen gaan kun je ze niet tegen houden. In een ander land zou zo’n minister haar portefeuille moeten neerleggen.

Toenemende armoede

Het volk was heel veel beloofd. Het door corruptelingen gestolen geld zou teruggehaald worden, de koers zou omlaag gaan, de prijs van benzine zou omlaag gaan, de prijzen in de winkels zouden dalen, enzovoort. Feit is echter dat het volk tot op het bot wordt leeggezogen. De prijzen van nutsvoorzieningen gaan omhoog. Door de koersstijgingen en de maatregelen van het IMF zal het alleen maar erger worden. De regering heeft geen stappen ondernomen om het land meer dollars te laten verdienen door onder andere de herziening van de overeenkomsten met  de multinationals, door ordening van de kleinschalige goudwinning, de regulering van de houtindustrie, het stimuleren van lokale productie, en nog veel meer. 

Vuile en dubieuze deals?

Opeenvolgende schandalen zoals onder andere Surfin, HPSG en de deal met een Italiaans bedrijf hebben gezorgd voor verlies van vertrouwen in de regering. Het miljoenen SRD reçu schandaal van het Ministerie van Financiën was de druppel die de emmer deed overlopen.  Deze en andere schandalen zijn de aanleiding dat burgers het initiatief hebben genomen om te protesteren. De regering heeft zelf ervoor gezorgd dat er geen vertrouwen meer is in hun beleid. 

Advies van de USV

De USV adviseert de President om alles in het werk te stellen om het vertrouwen van het volk zo spoedig mogelijk terug te winnen, anders bestaat het gevaar dat zaken zullen escaleren wat land en volk niet ten goede zal komen. De President heeft in zijn verkiezingscampagne een vuur van hoop aangestoken die in goede banen moet worden geleid, anders wordt het een vuur die leidt tot zelfvernietiging van de regering. 

Unie van Surinaamse Vrouwen 

Asha Mungra, voorzitter

error: Kopiëren mag niet!