Situaties van de protestacties

Vanuit de pers hebben wij kunnen vernemen dat de protestacties tot nader order zijn stopgezet. Dit was verwachtbaar omdat de organisatoren eigenlijk niet meer weten waarover ze begonnen zijn, en nu met de handen in het haar zitten nu bepaalde bonden het laten afweten. Kijken we bijvoorbeeld naar de opkomst bij het Mr. Bronsplein, dan zie je dat men er zo zoetjes aan ook moe van geworden is.

Eén van de eisen was dat de First Lady moest bedanken als lid van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie en dat ook Leo Brunswijk een stap terug zou moeten doen. Nu dit al heeft plaatsgevonden zitten ze nog met dat van de politie bond die niet bereid is aan de onderhandelingstafel zaken op een behoorlijke en fatsoenlijke manier te bespreken, maar eerst het mes op de keel van de regering te houden om hun wil door te drukken.

Twee van hen hebben eerst ontkend een poging gewaagd te hebben om het ministerschap op JusPol (Justitie en Politie), maar de gemeenschap is er toch achter gekomen dat dit wel het geval is geweest. We yere no. Bij JusPol hebben we mensen met een behoorlijke attitude nodig die respect hebben voor een ieder, die ook respect afdwingen vanwege hun gedrag en opstelling. We hebben mensen nodig zoals een wijlen Korpschef Walker, wijlen Inspecteur Jadnanansingh, wijlen Badrisingh van Juspol, Elstak baas van het Nationaal Leger en niet te vergeten oud politiecommissaris Ch. Santokhi. Dit waren mensen met gezag en geen mensen die met het idee rondliepen voor eigen belang en dat van een paar teleurgestelden met dreigementen en bijna ook met geweld bepaalde eisen te stellen aan de regering. God behoede ons voor dit soort lui. Deze mensen hebben misschien een opleiding gevolgd, maar zijn de regels van moraal die ook daarbij horen totaal vergeten. 

Ook zijn er politieke partijen die niet waren uitgenodigd voor deze acties, en toch de straat zijn opgegaan. A20, NDP, HVB zonder zetels in DNA, maar ook nog van Belfort (ABOP), mevrouw Etnel en de heer Plein van de NPS in DNA. Aan de laatste twee zou ik willen vragen als ze dit van Venetiaan, Arron of van Pengel hebben geleerd. Zeker van niet. Van Etnel is bekend dat ze een probleem heeft met de VHP omtrent die kwestie van een  gestolen koe of koeien door haar zoon. Wees een djadja coalitie lid en bespreek dit binnenskamers, maar veroorzaak niet nodeloos djoegoe djoegoe. Carl Breeveld heeft als DOE-leider toen, nooit het kansel gebruikt voor politieke ophitserij, maar jammer genoeg zien we dat wel gebeuren bij A20, waarbij een pastor mensen gewoon vanaf de kansel oproept om te gaan protesteren. Hij zou dit gedrag moeten overlaten aan sympathisanten van de partij. 

Ook Hooghart van de CLO (ex) heeft gezegd te zullen ondersteunen, terwijl hij samen met de ambtenaren de regering moet bedanken voor het feit dat ze na alle ellende en een lege staatskas toch hun salaris tot nog toe ontvangen. We moeten minister Mathoera dankbaar zijn voor het werk dat ze daar op defensie doet en voor de nodige rust binnen het Leger zorgt.

De prijs voor brandstof gaat wereldwijd omhoog, moet dat ook niet gelden voor Suriname? Wanneer de brandstofprijs de lucht ingaat, kan de regering niets doen om dit tegen te houden. Hoe willen de actievoerders dit land vooruit brengen. Leg dit vast in een rapport dan weet de bevolking wat zij aan U zal hebben. Hopelijk worden het niet weer overbodige leningen die u uiteindelijk niet terug zal betalen.

Denki na tori

R.K.

error: Kopiëren mag niet!