Regering op moeilijk kruispunt

Door de groepen die protesteren tegen de regering is kenbaar gemaakt, dat men niet op deze wijze wenst door te gaan. De opkomst is laag en de organisatoren wensen niet op deze wijze verder te gaan. De opkomst moet volgens hen goed zijn. Wij hadden voorspeld, dat de appetijt op den duur zou afnemen, omdat mensen ook naar het werk en naar hun hossel moeten gaan om te surviven. 

We hebben hier aangegeven, dat de regering nu het signaal serieus moet nemen en moet nagaan wat ze allemaal heeft beloofd en wat men ook had mogen beloven als partij. De bevolking eist niet veel, en dan laten we even de motieven buiten beschouwing. De bevolking hecht waarde aan goed en eerlijk bestuur. Men wil goede gezondheidszorg, werkgelegenheid en goed onderwijs. Men wil huisvestings opties. 

We hebben vernomen dat de broer van de vp zijn functies heeft neergelegd, maar er wordt dan weer op social media gebracht dat er anderen zijn zonder geweldige credits die in 20 functies zitten. De broer van de vp zou de functie van pres-com van de EBS hebben gelaten, maar hij zou nu naar verluidt loeren op de functie van de directeur van de EBS. We hebben eerder gesteld, dat er jonge mensen zijn die op de barricaden springen, maar een simplistische kijk hebben op regeren. Dat geldt ook voor een aantal mensen van Organic. Men heeft bijvoorbeeld geen idee hoe exact te regeren en wat er allemaal bij komt kijken. Maar men moet niet onderschatten, dat er onder de bevolking die silent is er genoeg kader aanwezig is dat wel weet wat de administratie en besturen in nationaal en internationaal context met zich meebrengt. Dat ‘untapped potential’ is de kans die voor een sterk middenblok een lifeline is. Het probleem is dat de jonge leiders die in de bres springen, geen idee hebben van hun sterke punten en vooral van hun beperkingen.

De wereld van heden ten dage draait sterk om afspraken en het nakomen van commitments. De internationale context moet duidelijk zijn. Het sterke kader dat voor Suriname vorderingen kan maken zit niet gevangen in het politiek systeem. Daar is er veel potentieel voor een ‘levensbedreigend’ middenblok, met kader van middelbare leeftijd met tussen de 20 en 30 jaar administratieve, diplomatieke en internationale technische ervaring en een immens netwerk bij de verschillende VN-organisaties en agentschappen. In elk geval is het duidelijk dat in Organic de focus niet eensluidend is. Zo hebben de

jongens hun eigen politieke agenda, zij willen onderdeel zijn van de macht. Van Aerde heeft een iets zuiverdere benadering. Critici zeggen dat het allemaal ook gaat om de hoger beroepszaak van de voorzitter van NDP en om 5 augustus wanneer het Constitutioneel Hof een uitspraak zal doen in de zaak van de kiesregeling. 

Brunswijk zelf zou als vp tegen deze zaak bij het CH zijn. Wij hebben hierover onze afkeuring uitgesproken over de houding van de vp als exponent van de staat. Het is verwerpelijk dat hij hierover mensen op straat wil brengen tegen zijn eigen regering. Dat lijkt op incest vanuit de vp, waarbij hij zelf zich aan de staat vergrijpt. We hebben eerder een geval gehad waarbij de voorzitter van de DNA in een zaak van een terugroeping, nagelaten heeft om gevolg te geven aan de wet. De vraag rijst wat de voorzitter zal doen na een uitspraak van een CH. Er zijn geluiden die beweren dat de kans er is, dat de DNA-voorzitter zich niet zal houden aan de uitspraken van het CH. Er zijn ook critici die beweren dat de ABOP een duale rol speelt in de acties en daardoor dus de positie van de regering ondergraaft. 5 augustus kan een dag van de waarheid worden, waarbij het masker van het gezicht van de ABOP kan vallen. 

Ook het springen op de truck door de vp is volgens critici een vooropgezet plan en geen toeval. Ook moet in deze duidelijk zijn dat de acties te Klaaskreek en elders in het binnenland afkomstig waren van de NDP.

De uitspraak van het CH kan betekenen, dat de Kieswet moet worden vervangen door een ander systeem. Dat kan met een wet van de BiZa-minister, maar het kan ook met een initiatiefwet, waarmee het kiessysteem wordt vervangen. Het Kiesbesluit is een staatsbesluit en daarvoor is een DNA-stemming niet nodig. Dat is een besluit van de regering waarvoor er wel goedkeuring van de Staatsraad moet zijn. De Kieswet moet met een meerderheid worden aangenomen. In elk geval wordt 5 augustus een belangrijke dag voor de politieke verhoudingen in Suriname. Er is van verschillende kanten een roep naar normalisatie van het kiessysteem in Suriname. Alle rechtgeaarde burgers en partijen zijn verplicht om zich te houden aan de uitspraak van het CH en daaraan gevolg te geven.

error: Kopiëren mag niet!