Nickerie kent nu de SoZaVo Basiszorg klantenservice

In het district Nickerie vond vrijdag 29 juli de lancering plaats van het SoZaVo Basiszorg klantenservice project door minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo.Onder de aanwezigen waren ook de districtscommissaris van Nickerie Senrita Gobardhan, de twee VHP-Assembleeleden Harriette Ramdien en Stephen Madsaleh en het Hoofd van het Stichting Staatsziekenfonds Nickerie Soerinder Badal, zo bericht SoZaVo.

In juni bracht president Chandrikapersad Santokhi een bezoek aan het district Nickerie, om de verschillende noodkreten inzake premiesubsidie aan te horen. Uit het bezoek vloeiden oplossingsmoddellen voort die zijn goedgekeurd in de regeringsvergadering onder leiding van de president.

Besloten is dat er landelijk een SoZaVo Basiszorg klantenservice helpdesk wordt ingesteld voor de doelgroepen 0 – 16-jarigen, 60-plussers, mensen met een beperking, zwangere vrouwen, studenten, mensen met chronische ziekte (arbeidsongeschikt) en binnenlandbewoners. Dit alles is nu gestart met een pilot in Nickerie.

Minister Ramsaran gaf te kennen, dat het toekennen van premiesubsidie ook onderdeel is van het pakket aan maatregelen die het sociaal vangnet vormen.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid tot het ontvangen van premiesubsidie in deze moeilijke tijd zijn zeer belangrijk, vooral voor de bijzondere gevallen.

Zij kunnen nu op één locatie hun aanvraag indienen, goedkeuring krijgen en hun kaart ontvangen. 

“De regering Santokhi-Brunswijk heeft oor voor de kritische geluiden vanuit de samenleving, wij hebben de zaken meegenomen nadat ik samen met de President een bezoek had gebracht aan het district, en we hebben ervoor gezorgd dat er niet alleen een ultieme versoepeling is gekomen, maar dat uw verzekering nu voor twee tot vier jaar wordt verlengd”, sprak de SoZaVo-bewindsman. 

Minister Ramsaran riep de medewerkers op om het beste beentje voor te zetten bij de dienstverlening van de samenleving, maar riep de samenleving ook op om tijdig een aanvraag in te dienen.

error: Kopiëren mag niet!