Eerste militaire vakbond een feit

Niet eerder was het zo, dat het Nationaal Leger zich kon bundelen in een vakbond. Rodney Cairo, militair, heeft gemeend daarin een verandering te brengen en heeft vervolgens de eerste vakbond voor de militairen opgericht.

Zoals hij zelf heeft aangegeven in een interview met Dagblad Suriname, is dit proces begonnen in 2016. In 2016 zijn 5 commando’s in opstand gekomen tegen het wanbeleid dat in het Nationaal leger werd gevoerd. Cairo was samen met 4 anderen een van de commando’s die de onderdrukking niet meer wilde accepteren. “Ik weet dat wanneer men commando’s hoort, de samenleving angstig wordt, echter hebben we de mensen kunnen bewijzen dat ze  bang hoeven te zijn”, zegt de korporaal.

Er is vervolgens besloten een vreedzaam gevecht aan te gaan met de toenmalige regering (Bouterse-Adhin). Er werd  toen een rechtszaak gestart tegen de staat Suriname en het ministerie van Defensie. In 2020 is er een vonnis uitgesproken welke in voordeel was van de commando’s.

“Nadien hebben we normaal meegedaan aan protestacties waar politieke partijen zich hadden aangesloten tegen de toenmalige regering”, verklaart hij.

De militaire vakbond is recent in Paramaribo opgericht. Het ligt in de bedoeling om naar alle districten te gaan en de militairen te ontmoeten. Ondanks dat zij in de stad zijn, gaat het om een bond waarvan de leden overal verspreid zijn. Op 15 juli heeft de minister van Defensie een brief van de bond ontvangen waarop zij vrijwel direct heeft gereageerd. Daarna heeft zij de bond uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het bestuur bestaat uit 7 leden.

De navolgende criteria zijn verbonden om aan het bestuur deel te nemen:

– Iemand die reeds een leidinggevende taak heeft binnen het leger kan niet in het bestuur zitten, maar mag wel lid worden.

– Ben je lid bent van een politieke partij, dan kan je niet in het bestuur zitten, maar wel lid worden.

Er zal een algemene ledenvergadering gehouden worden gebaseerd op de statuten, waarna het bestuur gepresenteerd zal worden.

Primaire zaken die de bond wenst aan te pakken zijn onder andere een betere salariëring, herziening SZF-kaarten en aanpassen van de rechtspositie van de militair. De mannen werken dag en nacht. Anderen hebben zelfs twee tot drie banen.

Militairen hebben het heel erg moeilijk binnen de organisatie vandaar dat er is besloten om een vakbond op te richten. SZF-kaarten dekken onvoldoende en voor bepaalde medicatie en of onderzoekingen moet er uit de eigen zak betaald worden. Er zijn militairen die langer dan tien jaar met een rang rondlopen, anderen die tien jaren in dienst zijn, maar nog geen vaste aanstelling hebben. “We begrijpen wel dat niet alles in een keer gedaan kan worden, maar als men van start kan gaan op deze hoofdzaken dan zullen de militairen voor nu gerust zijn.”

Voor degenen die nog steeds angst hebben voor de militairen en een eventuele coup wil de korporaal geruststellen. “Men hoeft niet bang te zijn onder mijn leiding voor een coup. De president kent mij persoonlijk. De minister kent mij ook. We hebben vanaf 2015 zij aan zij met elkaar gestreden. Ik vecht met de pen en als we via dialoog eruit zijn gekomen heb ik dan geen ambitie om op straat te gaan”, aldus Cairo . 

Cairo is korporaal bij de commando-eenheid Korps Speciale Troepen tot hij corruptie en afpersing in het leger aankaartte. Voor de partij STREI! kandideerde hij tevergeefs tijdens de verkiezingen van 2020 op plaats 2 in Paramaribo. In september 2020 heeft Cairo heeft  zijn functie in het dagelijks bestuur van de politieke partij STREI!  neergelegd en zijn lidmaatschap opgezegd. 

NK

error: Kopiëren mag niet!