Bewoners Kabalebo blij met proefvaart “Bigi bravo” boot

200 stoelen gedoneerd door vicepresident

Sedert juni is bekend dat met een “illegale boot” op de route Nickerie-Apoera gevaren wordt. Opmerkelijk was toen, dat er geen overhandiging had plaatsgevonden van de beloofde boot in kwestie aan de autoriteiten van Kabalebo. De belofte van een eigen boot was gedaan door vicepresident Ronnie Brunswijk, tijdens zijn bezoek aan het ressort Kabalebo in april dit jaar.

Voorbereidingen naar proefvaarten met de boot

Alles werd toen al in het werk gesteld om zo gauw als mogelijk de officiële overhandiging van de boot te laten plaatsvinden, waarvoor alle instanties en personen op de hoogte zullen worden gesteld. “Ook alle veiligheidsmaatregelen zullen in acht worden genomen”, stelde Ronnie Sion, districtsraadslid van het ressort Kabalebo in een persbericht. Ten overvloede werd toen al  aangegeven, dat de bewoners van de dorpen erg verheugd zijn met de gemeenschapsprojecten, namelijk de recreatiezaal en de dienstboot die de vicepresident heeft gerealiseerd uit eigen middelen. 

Het was een noodoproep van de gemeenschappen om te kunnen beschikken over een snellere, gemakkelijke en een comfortabel transport op de route Apoera-Nickerie visa versa. De toen heersende situatie was onaangenaam, aangezien de bewoners soms dagenlang ontberingen moesten doorstaan om hun bestemming te bereiken. 

Officiële proefvaart in de ‘Bigi Bravo’ boot

Verheugde burgers die gebruik zullen maken van deze boot geven het volgende te kennen op hun social media:

“Tijdens het bezoek van vicepresident Ronnie Brunswijk aan West Suriname was het verzoek gedaan voor een “snelle boot”. En het verzoek is ingewilligd. Laten we alvast gebruik ervan maken en pleiten voor de duurzame oplossing: weg naar Nickerie. Maar, voor nu is het een grote verlichting op de route Apoera-Nickerie. Laten we dankbaar zijn en samen streven naar meer ontwikkeling voor ons gebied”.

GW

error: Kopiëren mag niet!