Angelic Del Castilho is het eens met toetsing Kiesstelsel

Het Constitutioneel Hof zal vrijdag 5 augustus een uitspraak doen inzake het huidige Kiesstelsel in Suriname. Het Constitutioneel Hof kan voorstellen doen voor wetswijzigingen nadat er juridische strijdigheden worden geconstateerd nadat de regeling vergeleken wordt met de Grondwet en internationale wetgeving. De wijzigingen van deze wetten worden niet door het Constitutioneel Hof uitgevoerd. De Nationale Assemblee voert de adviezen uit.

Toetsing Kiesstelsel door Constitutioneel Hof 

Artikel 9 in samenhang met artikel 24 van de Kiesregeling wordt getoetst. Het Constitutioneel Hof zal toetsen of deze wet in strijd is met de Grondwet en internationale verdragen. Er wordt door het hof ook gekeken of er daadwerkelijk behoefte is aan een herziene wetgeving hieromtrent. Advocaat Serena Essed heeft het verzoekschrift eerder dit jaar ingediend met het verzoek dit nader te bekijken en ontbindend te verklaren.

Angelic del Castilho eens met verzoekschrift 

Angelic del Castilho, voorzitter van het politieke partij DA’91 gaat in gesprek met Faried Pierkhan van RBN TV in op deze kwestie. Ze zegt, dat DA’91 al vanaf 1991, haar oprichtingsjaar,  verandering wil brengen in de kiesregeling. Dit is dus goed nieuws voor deze politieke partij. Het gaat bij haar vooral om het feit, dat een ieder een gelijk stemrecht moet hebben in de samenleving. De huidige kiesregeling zorgt ervoor, dat er een vervorming is in de volkswil. De stemmen van een klein deel in het land wegen aldus haar drie tot vier keer zwaarder dan burgers uit andere delen van het land. Behalve ongelijkheid in het gevoel zorgt dit ook voor ongelijkheid in de representatie van de wensen en behoeften van de burgers.

Del Castilho geeft verder te kennen, dat dit verzoek om het Kiesstelsel te toetsen aan rechtvaardigheid al eerder in de planning was, maar toen was de traditionele/oude politiek, zoals ze die noemt, het niet eens, omdat dit in hun nadeel zou zijn. 

Ze is van mening, dat het Kiesstelsel op basis van het belang van de samenleving moet worden ingesteld en niet op basis van het kortstondig belang van de politieke partijen. “Als men naar politieke belangen kijkt is de ABOP nu net als de NPS van vroeger”, zegt ze met betrekking tot het wijziging van het Kiesstelsel en de opmerkingen gemaakt door de vicepresident naar het adres van advocaat Serena Essed. Volgens haar vereist dit een referendum om voor een duurzame oplossing te kunnen zorgen, want iedereen wordt dan in de gelegenheid gesteld om zijn of haar mening te geven. Hiermee bedoelt mevrouw Del Castilho zowel de groepen voor en de groepen tegen de wijziging. 

Ze is zich ervan bewust dat de voorzitter van de Nationale Assemblee, die de hamer beheert van de ABOP, in geval er een wijziging door het Constitutioneel  Hof wordt voorgesteld, zich zal moeten bewijzen. “Dan gaan we zien of de voorzitter een echte voorzitter is”, zegt ze kort. Ze spreekt de hoop uit, dat de voorzitter net als bij de amnestie kwestie handelt in algemeen landelijk belang in de plaats van alleen maar partijbelang.

Klik op deze link om het gehele interview te kunnen zien: https://www.youtube.com/watch?v=OIQXJK5Wmu8.

GW

error: Kopiëren mag niet!