Ministers houden van uitstapjes…. waar is die empathie?

Gebleken is dat diverse ministers, naar het zich laat aanzien, verzot zijn op leuke uitstapjes het land in. Voor het minste of geringste worden kennelijk excuses gezocht om ergens in het land een of andere officiele opening of ingebruikname te verrichten. Iets, dat ook ongetwijfeld had kunnen worden gedaan door een directeur of directrice van een of ander directoraat of een districtscommissaris. Wat is de zin, het nut voor een minister om een of ander gebouw officieel in gebruik te nemen door een stukje lint met een veelal overdreven grote schaar door te knippen? Tja, leuk voor een foto.

Iets beters te doen

Heeft een bewindsman of bewindsvrouwe niets iets beters te doen, dan op kosten van de burger – de belastingbetaler – in een colonne over de weg – met de nodige toeters en bellen – naar een officiële handeling te racen of zelfs in een helikopter er naartoe te vliegen, te genieten ter plekke van de nodige hapjes en drankjes en zelfs soms een overnachting, dat lintje te vernielen met een reuzen schaar en vervolgens weer terug te racen of te vliegen naar de burelen in Paramaribo?

Het gaat toch allemaal om gemeenschapsleden die op deze wijze worden gebruikt? Het zou toch een onsje minder kunnen?

Neem nu minister Uraiquit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, welk ministerie meer bekend is in de volksmond als SoZaVo. Hij moest zonodig vrijdag 29 juli naar het district Nickerie om hoogstpersoonlijk een Basiszorg Service Bali in het SZF-gebouw in de mr. Jan van Pettenpolder officieel in gebruik te nemen. Ook aanwezig waren de districtscommissaris Senritia Gobardhan, enkele Assembleeleden en het hoofd van SZF Nickerie. Had die ‘bali’ ook niet geopend kunnen worden door de districtscommissaris? Waar is de decentralisatie-gedachte? Dat zou toch ook moeten gelden voor bewindslieden  uit de stad, uit Paramaribo? Minister Ramsaran was op 4 juni ook naar Nickerie gereisd om het nieuwe Basiszorg gebouw in gebruik te nemen. Ook toen was de districtscommissaris aanwezig.

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur blijkt ook van uitstapjes te houden. Zij trok dinsdag 12 juli naar Lelydorp voor het in gebruik namen van praktijklokalen van het Praktijk Centrum Lelydorp. Zo’n twee weken eerder, 26 juni, werden door de bewindsvrouwe vier praktijklokalen van de LBO Surinaamse Technische school Nickerie officieel in gebruik genomen.

De districtscommissaris

Het zijn slechts twee willekeurige voorbeelden van uitstapjes van ministers waarbij vele burgers zich afvragen, was dat nu echt nodig? De doorsnee burger moet hosselen en pinaren om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen om een maand te kunnen overleven. En die doorsnee burger ziet om de haverklap bewindslieden, met gevolg, het land in reizen voor de meest ‘onzinnige’ officiële plichtplegingen, vooral het in gebruik nemen van nieuwe kantoren, scholen, lokalen, etcetera. Handelingen die ook verricht (hadden) kunnen worden door een districtscommissaris. Waarom niet? Die is toch al ter plaatse en dat scheelt de staat reis- en verblijfskosten, toch…?!

Hemelschreiend

Het is volgens burgers helemaal hemelschreiend, dat juist een minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting er niet voor terugdeinst om helemaal naar Nickerie en andere districten te reizen voor handelingen die – zoals hiervoor al aangegeven – even goed door een districtscommissaris verricht hadden kunnen worden. Een minister van Sociale Zaken……. een minister die als geen ander zou moeten – behoren te – weten dat veel mensen in armoede leven. Hij zou daar eens aan moeten denken, alvorens in een dienstauto of in een helikopter te stappen voor een ‘openings’ uitstapje, voor het doorknippen van een lintje. Dat staat in schril contrast met de hoeveelheid mensen in de samenleving die deze dagen in armoede moeten leven, met alle constante prijsverhogingen van producten en diensten. Mensen kunnen nauwelijks financieel meer rondkomen. Alle prijsverhogingen de afgelopen maanden bij elkaar opgeteld laten zien hoe bizar moeilijk burgers het hebben. Let wel: hun salarissen, uitkeringen en andere inkomstenbronnen gaan niet parallel met die prijsverhogingen de lucht in. Er is geen balans, er is geen compenserend vermogen. 

Een beetje meer empathie tonen van de zijde van ministers zou geen kwaad kunnen, integendeel. Het zou juist blijk geven van gevoel en van begrip voor de situatie waarin veel burgers vandaag de dag moeten leven.

Kortom, blijf eens gewoon in Paramaribo en ga niet meer voor een officieel momentje en een fotoshoot de stad uit. Bezuinig op die overbodige uitgaven. Van de burgers wordt al teveel gevraagd, neen, gevergd! Bewindslieden zouden daar eens oog voor moeten hebben alvorens in een luxe dienstauto, of soms in een helikopter, met gevolg de stad uit te racen of te vliegen naar een of ander officieel optreden, dat ook gedaan kan worden door een districtscommissaris of desnoods de directeur van een directoraat op een ministerie.

Leef je als bewindspersoon in,  in de pijn en strijd om te overleven van de burger. Toon een beetje gevoel, empathie en respect. Blijf ‘thuis’ in uw airconditioned kantoor.

PK

error: Kopiëren mag niet!