President Santokhi grijp nu uw kans!

De Surinaamse Politie Bond heeft haar vertrouwen in minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie opgezegd. Dit is een unaniem besluit, deelt voorzitter Poetini Atompai mee. 

Ook heeft zij geëist dat de minister vóór donderdag moet worden ontheven.

Het bericht vervolgt:

“Als de regering dat niet doet zal de bond in actie komen. De SPB zal ook niet toelaten dat represaillemaatregelen getroffen zullen worden tegen de leden Raoul Hellings en Sergio Gentle. Zij zijn adviseurs van de bond.”

Met deze woorden geeft de SPB toe dat de regering maatregelen kan treffen tegen de politiefuctionarissen en waarschuwt zij de regering bij voorbaat al om geen maatregelen te treffen.

Ontslag kan ingevolge art 36 lid 1 en 2 Personeelswet jo art 69 lid 2 onderdeel c t/m e worden verleend wegens een loyaliteitsconflict waarbij sprake is van insubordinair gedrag van een ambtenaar in functie. Dit laakbaar gedrag is structureel. De minister wordt met regelmaat publiekelijk door het slijk gehaald waarbij de figuren niet schromen de bond als dekmantel te gebruiken

President Santokhi dit is DE kans om u te ontdoen van de 3 politie functionarissen die insubordinair zijn en de rechtsstaat Suriname willens en wetens in gevaar brengen.

President Santokhi aan u de taak en plicht om de rechtsstaat Suriname te redden.

Romeo Hoost 

Amsterdam.

error: Kopiëren mag niet!