Ruim zes kilometer kuststrook bij Weg naar Zee wordt hersteld met Mangrove Project OW en AdeKUS

Uniek project Professor Naipal voorbeeld voor de wereld

President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdag het startsein gegeven van het Mangrove Rehabilitation Project te Weg naar Zee. Het gaat hierbij om een overeenkomst tussen het ministerie van Openbare Werken (OW) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname, AdeKUS.

Deze overeenstemming werd vorige week getekend en ging donderdag van start. Professor Sieuwnath Naipal, van de universiteit, wordt de trekker van het project.

Het beplanten van mangroves is bedoeld om de kust van Suriname, langs het Weg naar Zeegebied, die te kampen heeft met hoge erosie snelheden, te beschermen. De professor stelde, dat er meer dan 6 kilometer van verloren kustgebied wordt hersteld met dit project. Het project zal ongeveer 3 jaar duren. Bij de aanvang gisteren stonden onder andere de president, minister Riad Nurmohamed van OW en Shanti Venetiaan, bestuursvoorzitter van de universiteit, stil bij het belang van dit project. 

Uniek

“Voor het tot stand brengen van dit project zijn er diverse aanbestedingen geweest, echter zonder resultaat. Nu is het eindelijk zover dat het van start kan gaan. De nare gevolgen van dambreuken en zeespiegelstijging kennen wij allemaal. Een natuurlijke dijk is hiervoor een goede oplossing”, zei minister Nurmohamed.

Verder gaf de bewindsman aan, dat indien er meer tijd nodig of meer financiële middelen nodig zijn om dit project uit te voeren, dit op tijd moet worden aangegeven, zodat het terstond meegenomen kan worden in de begroting.

“Dit uniek project kan als voorbeeld dienen voor de gehele wereld. Het project van professor Naipal loopt goed, daar is geen discussie over. Met de aanplant van bamboe zal de groene dijk verder verstevigd worden. Een betonnen dijk heeft geen zin in dit gebied, want het zijn allemaal kleibodems en vroeg of laat vergaan die dijken. Mangrove en bamboe zijn duurzame, natuurlijke oplossingen die vele voordelen met zich zullen meebrengen. Bamboe groeit gratis en het is milieuvriendelijk. Dit project zal ook substantieel minder gaan kosten”, aldus de bewindsman.

Voorlichting

President Chandrikapersad Santokhi bedankte eenieder voor hun bijdrage aan het project. Hij gaf aan het proces van de mangrove aanplant te blijven volgen. Hij hoopt dat mensen bewuster worden en ook hun bijdrage gaan leveren aan de bescherming van de Surinaamse kust.

Naipal benadrukte, dat niet alleen de ondersteuning van de overheid belangrijk is bij de uitvoering; ook de steun van de particuliere sector is welkom. “De rol van mangrove moet goed voorgelicht worden. Wanneer mangroves de gelegenheid krijgt groot te worden kunnen zij ervoor zorgen dat harde golven met minder kracht aankomen bij de kust. Het planten en behoud van mangrove is daarom zeer belangrijk voor bescherming van de kust.”

error: Kopiëren mag niet!