Ravaksur ziet nog geen schot in kwestie nieuwe belastingschijven

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) ziet nog geen schot in de kwestie van de invoering van nieuwe schijven voor loon- en inkomstenbelasting. De nieuwe belastingschijven zijn bedoeld om belastingverlichting te brengen voor alle loontrekkers. Het moet resulteren in meer netto besteedbaar inkomen voor werkenden.

Binnen het kader van het Tripartiet Akkoord tussen de sociale partners (overheid, bedrijfsleven en vakbeweging) was afgesproken dat de invoering van nieuwe belastingschijven per 1 juli een feit zou moeten zijn. Dat zou samen gebeuren met de invoering van belasting op toegevoegde waarde (btw) die in de plaats komt van omzetbelasting (ob). De regering heeft besloten de invoering van btw met zes maanden vooruit te schuiven naar 1 januari 2023. 

Armand Zunder, woordvoerder van Ravaksur, zegt dat tijdens de laatste bespreking met het cluster van ministers bijzondere aandacht is gevraagd voor de kwestie van de nieuwe belastingschijven. Deze maatregel in de belastingsfeer moet bezien worden tegen de achtergrond van verbetering van de koopkrachtpositie van werkenden. Deze blijft verslechteren als gevolg van de inflatie. De gemiddelde maandinflatie schoot in de maand juni flink omhoog naar 9,1%. Sedert begin dit jaar steeg de inflatie maandelijks met gemiddeld 1,5% tot 2%.

Onderhandelingsorgaan Overheid

Met betrekking tot de besprekingen met het Onderhandelingsorgaan van de Overheid (OO) over een nieuwe loonronde voor landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden, zegt Zunder dat deze de komende week zullen aanvangen. Een nieuwe loonronde in het tweede helft van dit jaar behoort ook tot de gemaakte afspraken van het Tripartiet Akkoord. Er zal onderhandeld worden over een loonaanpassing van 8% plus. Ook over de uitbetaling ervan zullen partijen overeenstemming moeten bereiken. Het in één keer uitbetalen van loonsverhogingen zal de geldhoeveelheid in omloop plotseling doen toenemen met als gevolg een verdere “triggering” van de inflatie.

Zunder zegt, dat Ravaksur zich terdege bewust is van de knellende situatie waarin werkenden in het land zich bevinden. De focus van Ravaksur is voortdurend gericht op verbetering van de positie van werkenden in het land, doch is zich ook bewust van de algemene economische- en financiële crisissituatie. Ravaksur richt zich op het vinden van duurzame oplossingen. Daarbij is gekozen voor het pad van dialoog met de sociale partners.

SS 

error: Kopiëren mag niet!