Personeel Wanica Ziekenhuis ontvangt prestatietoelage 

Volksezondheid-minister Amar Ramadhin heeft in de Raad van Ministers (RvM) vergadering van 29 juni toestemming gevraagd om een bedrag van ruim SRD 800.000 beschikbaar te stellen voor zijn ministerie. Dit bedrag is aangewend voor de prestatietoelage waar het personeel van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) recht op heeft, zo bericht het Directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de President vrijdag 29 juli.

Volgens de CAO, die is getekend met de Bond van Personeel bij de ziekeninstelling, had de uitbetaling van de toelage voor het dienstjaar 2022 in april moeten plaatsvinden. Daar het RZW de middelen niet ter beschikking had voor de uitbetaling, is het ministerie van Volksgezondheid benaderd, waardoor de betaling alsnog kon geschieden.

Vicepresident Ronnie Brunswijk, die samen met de gehele Raad van Ministers, de situatie in de gezondheidszorg terdege begrijpt, heeft dan ook geen moment getwijfeld goedkeuring te geven aan het voorstel van de bewindsman.

De financiële middelen komen uit de begroting van het ministerie. Het RZW-personeel heeft de prestatietoelage inmiddels ontvangen. Momenteel wordt vanuit de directie van RZW alles eraan gedaan, zodat het personeel ook over het vakantiegeld kan beschikken.

error: Kopiëren mag niet!