Officiële ingebruikname praktijklokalen en leslokalen LTS 3 te Beekhuizen

Na de opening van praktijklokalen in de districten Nickerie, Saramacca, Commewijne en Wanica was donderdag district Paramaribo aan de beurt. President Chandrikapersad Santokhi heeft samen met de minister Marie Levens, van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, negen lokalen van het LBO Surinaamse Technische School 3 (LBO STS-3) aan de Kankantriestraat (Abrabroki) officieel in gebruik genomen, waarvan zes les- en drie praktijklokalen. 

Bijdrage leveren 

“Door de vondst van olie en gas voor de Surinaamse kustvlakte, zal er bij zowel de exploratie als exploitatie hiervan, een grote behoefte aan technische arbeidskrachten zijn”, stelde president Santokhi.

Volgens het staatshoofd is dit de voornaamste reden om in een rap tempo te investeren in vooral het beroepsonderwijs. Binnen de CARICOM, waarvan het staatshoofd nu een aantal maanden voorzitter is, heeft Suriname jeugd in haar portefeuille. Het staatshoofd zet zich daarom nog harder in om jongeren te stimuleren en de mogelijkheid te bieden om actief bij te dragen aan het bepalen van hun toekomst. Zodoende kunnen jongeren een bijdrage leveren aan de verschillende productiesectoren op de nationale alsook internationale arbeidsmarkten.

Bijdrage 

De directeur van LBO/LTS 3 gaf aan, dat de studenten en de leerkrachten er goed gebruik van zullen maken en dit zal zorgen voor het opleiden tot waardige burgers. De nieuwe lokalen zullen eraan bijdragen, dat de studenten flexibeler hun competenties zullen ontwikkelen en roept de leerkrachten op om de nodige vaardigheden aan te leren. De directeuren en minister zeiden ook hoe het project verliep en dat zij dankbaar zijn aan het bedrijfsleven en bankinstellingen om het zover te krijgen dat er 3 praktijklokalen en 6 leslokalen in gebruik genomen worden.

Onderwijs is meer dan leren

Districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Ricardo Bhola, stelde in zijn toespraak dat onderwijs de sleutel is voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving.

“Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd. Echter laten de feiten ons blijken dat nog steeds niet alle kinderen naar school gaan. Terwijl onderwijs juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen én samenlevingen. Onderwijs is méér dan leren. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Het is bijzonder prijzenswaardig dat de regering aandacht geeft aan onderwijs. Wij hebben mogen meemaken dat de regering in de afgelopen jaren landelijk scholen heeft geopend, opgeknapt en verder uitgebreid”, aldus Bhola.  

error: Kopiëren mag niet!