NPS-voorzitter moet woningbouwadviezen publiceren

In het geval van het neerleggen van de functie van staatsadviseur gaat het Nederlands gezegde over het zinkend schip en de ratten niet op. De voorzitter van de NPS heeft bekend gemaakt de functie van staatsadviseur, die moest trekken aan huisvesting, neer te zullen leggen. Maar, hij blijft in de coalitie. 

Even terzijde, de laatste keer dat we een staatsadviseur een functie zagen neerleggen was in de jaren ’90, toen dezelfde adviseur het draaiboek schreef van de berucht telefooncoup waarmee een democratisch gekozen regering naar huis werd gestuurd. Maar, nu hebben we dus niet te maken met een democratische telefooncoup. De NPS-voorzitter / staatsadviseur gaf aan, dat er ten eerste geen resultaten te zien zijn en dat er daarin ook geen verandering zal komen. Ten tweede gaf hij aan dat er geen condities aanwezig zijn om die resultaten te boeken. Wat we in het geheel hebben gemist, zijn de missie en de visie van de partijvoorzitter wanneer het gaat om woningbouw. Is hij überhaupt wel daarin getraind en heeft hij de competenties daarvoor? We dachten het niet. Bovenal, moeten we iemand die een luxeprobleem heeft wanneer het betreft wonen, belasten om woningbouwproblemen van anderen op te lossen? Weet de NPS-voorzitter wel wat het ongeveer betekent om met 4 generaties in een 6 bij 6 te wonen? We dachten het niet. 

We hebben dan ook onze bedenkingen bij het aanstellen van zo een staatsadviseur voor woningbouw.

Gelet op de doelgroep die traditioneel op NPS heeft gestemd, moeten we wel zeggen dat het een gemiste kans voor de NPS is geweest om electoraal draagvlak op te bouwen. Want, waar komen de problemen van de vervallen prasi-oso’s, de getto’s en de krotvorming het meest voor? We hebben in de afgelopen periode niet gemerkt, toen het niet liep, dat de NPS ‘buitenparlementaire’ bronnen zoals de pers heeft aangeboord om de verandering bij kennelijk een onwillige politieke leiding om te buigen. Wij moeten daarom ervan uitgaan dat de man wel in de positie zat, maar geen dromen op dit stuk heeft gehad, ook geen partijdromen. Huisvesting is een major probleem van de doelgroep van de NPS, ook van de verloren doelgroep die gedesillusioneerd overgestapt is naar de NDP. We hebben de 2 DNA-leden van de NPS ook niet vurig horen pleiten voor acties vanuit de regering op dit stuk. Van geen van de NPS-DNA-leden inclusief de voorzitter is een plan of een pleidooi bekend om gestructureerd en met concrete maatregelen het vraagstuk van de woningbouw op te lossen. Wat doe je wanneer ‘jouw’ voorzitter staatsadviseur is van en dus korte lijnen heeft met de president over woningbouw? Als DNA-lid schrijf je dan woningbouwplannen en laat het via de president in DNA goedkeuren. Je schrijft wetsvoorstellen (Wet Appartmentsrecht en Wet Woningbouwcorporaties/Woningbouwcooperaties) en dient het als initiatief in bij DNA. 

Men schuift nu impliciet dus de schuld op de president en dat is populistisch. “Schieten op ‘Chan’ is populair dus laten we vooral niet achterblijven, het gaat ons zetels opleveren.” We hebben ook moeite om de duale en dubieuze rol van de NPS-DNA-leden te begrijpen. Men schijnt niet 1 x 24 uur DNA-lid te zijn.

Men doet mee aan betogingen die de kop van de president van de regering waarin hun partij meedoet, te eisen. Kan men politieke eisen hebben als DNA-lid op persoonlijke titel? We dachten het niet, omdat je dan als politicus leugenachtig en onwaarachtig overkomt. Het is immers onmogelijk en bedrieglijk om te zeggen dat je als politicus een regering ondersteunt, maar als mens niet. Dat betekent dat jouw politiekvoering niet gebaseerd is op ethiek en moraal maar op sluwe businessmotieven. In elk geval hebben wij niet gelezen en gehoord van de NPS-voorzitter dat hij voorstellen heeft gedaan en dat er niet naar hem wordt geluisterd. 

De andere NPS-DNA-leden hebben van de ingang van hun voorzitter naar de president ook geen gebruik gemaakt. Dat betekent dat men dus verwacht dat de president met zijn toverstaf alles moet doen, ook hun werk en dat ze alleen voor mooi-mooi stoelen zitten te verwarmen.

Wat ook onduidelijk is, is de verklaring dat er geen condities aanwezig zijn om resultaten te boeken. Over welke condities gaat het? Gaat het om omissies of verwijtbaar handelen van de politieke leiding? Gaat het om redenen die niet gelegen zijn aan de politieke besluitvorming? Is het niet aan mensen in de positie van coalitieleiders om ‘condities’ voor beleidsformulering en -uitvoering te helpen verbeteren? Wat heeft de NPS-voorzitter gedaan om die condities te helpen verbeteren, of is dat voor de tovenaar?

We hebben eens tijdens de vorige regering de president horen klagen over de PL-voorzitter, over zijn bijdrage en het geen notie hebben van het begrip ‘visie’. Ondanks de scholing zou je min of meer hetzelfde moeten zeggen over het functioneren van de NPS-voorzitter. Maar, als je doordenkt dan zou je bijna kunnen spreken van een subtiel ondergraven van de positie van de politieke leiding. Er zijn zaken en keuzes die verkeerd zijn geweest en gecorrigeerd moeten worden, maar dat ontslaat adviseurs niet van hun verplichting om degelijke, goed uitgewerkte, politiek en financieel uitvoerbare en op de wetenschap gebaseerde adviezen te blijven schrijven en te vragen. Wanneer het geen geheime adviezen zijn, en dat zijn de woningbouwadviezen wel, dan moet het voor het publiek gepubliceerd worden. En dan pas is men geloofwaardig. We wachten op de publicatie van de adviezen van dhr. dr. Gregory Rusland.

error: Kopiëren mag niet!