Heilige Vastenmaand Sasi Sura (Soero) van Javanisten valt op zondag 31 juli

De heilige vastenmaand Sasi Sura van de Javanisten volgens de javaanse kalender begint op zaterdag 30 juli  2022 en eindigt op 29 augustus  2022. Maar de regering heeft het  bepaald op 31 juli 2022,Dit komt doordat de meeste Javanisten religieuze organisaties hun slametan (is een gemeenschappelijke  religieuze gestoeld gewoonterecht) op 30 juli 2022 in hun Sangar/gebedshuis wordt gehouden. De javanisten gaan vanaf de eerste dag tot de laatste dag naar hun sangar voor het gezamenlijk gebed om zich te reinigen en bezinnen tot de Almachtige. 

Op eerste dag zullen de Javanisten zich onthouden van voeding, drank  en genotsmiddelen gedurende 1 maal 24 uur op de eerste dag. De naam Sasi Sura (Soero) kan als volgt verklaard worden: Sasi betekent maand,Sura betekent “ Su komt van het woord  Suci “ (en het betekent heilig) en “ ra” komt van het woord  Raga (rogo) “en betekent het lichaam. In deze maand wordt zowel het lichaam als de geest gereinigd door het vasten of wel tappa brota (toppo broto). Ook het negatieve waaronder emotie, depressie, haat, verdriet, irritatie, pijn, arrogantie, eigenwijsheid en egoïsme moet verbannen worden door de innerlijke geestelijke voeding. En niet alleen op deze dag, maar voor altijd. Sura is de eerste van de Javaanse kalender (Nieuwjaar).

In de oudheid hebben de javaanse voorouders besloten dat de eerste datum gebaseerd was op de standen van de maan en de zon. De eerste dag van maand Sura in het jaar van Purwana/Alip. De eerste dag van Sasi Sura is net zo heilig als het begin van leven, geschapen door Gusti. Veel mensen reinigen zich door een rituele bad te nemen in de rivieren bronnen, zeeën of thuis en houden er nachtwake. Sommigen kijken naar een wayang kulit voorstelling. Sommigen gaan naar heilige plaats voor meditatie en bezinning, Sasi Sura is ook geschikt voor reinigen van erfstukken.

Rijal;

Elk begin van een nieuw leven begint met Rijal( het licht van het leven gecreëerd door spirituele kracht van God). Het cyclus van het leven van de mens is van Rijal door de leegte heen.

De Sasi Sura is het bij Javanisten gebruikelijk om het begin van het  Javaans Nieuwjaar en  op religieuze wijze in gemeenschapsverband te vieren. Het eten van de slametan/een gemeenschappelijke religieuze Heilsmaaltijd, is hierbij een belangrijke aangelegenheid, ook wordt gebeden in een Shanggar (Gebedshuis), en dat geschiedt een hele maand.

Eén van de belangrijkste patronen in het leven van de mens is het geloof in de enige Almachtige. Er zijn op aarde zoveel volkeren met een geloofsovertuiging, waarbij men de Almachtige verschillende benamingen geeft. Bij het Javanisme betekent “ Gusti “ God de Almachtige. 

Religie beïnvloedt het leven van miljoenen mensen op deze wereld. De geschiedenis van de religie is even oud als de geschiedenis van de mens zelf. Religie is iets heel persoonlijk. Mensen kunnen het weliswaar wat hun geloofsovertuiging het betreft volkomen eens zijn met elkaar, maar er bestaat geen reden om iemand te haten, enkel omdat hij/zij er een ander zienswijze op nahoudt. Kennis leidt tot begrip en begrip tot het tolereren van mensen die er een andere zienswijze op nahouden. Elk volk en elke natie op aarde heeft zijn/haar God of Goden en zijn/haar wijze van aanbidding. Is het bovendien niet God zelf die, als het op aanbidding aankomt, dient te bepalen wat wel/niet aanvaardt is, maakt religie u tot een vriendelijker mens? Tot iemand die edelmoediger, eerlijk, rechtvaardiger, nederiger, verdraagzamer en meedogender is? 

Alle geloofsovertuigingen zijn goed, alleen de manier van belijden is voor de mens/het individu bepalend. Waarden en normen van een persoon worden bepaald door de persoon zelf, voor sommigen staat religie op de eerste plaats, voor anderen is dat rijkdom, centraal staat waar de mens vandaan komt, wie hij is en wat zijn bestemming is. Door hun Godsidee en de scheppingsverhalen, hebben  “Wong Agama Jawa/Javanisten“ (de mens die het javanisme belijdt) bepaalde opvattingen over het individu en zijn plaats in het universum. 

Pitutur Kuna – Onderricht geven als Javanist in de Surinaamse samenleving

1) Wong yen nrima, uripe dawa: de mens die tevreden is, heeft lang leven. 

2) Wong yen sabar,rejekine ya jenibar: De mens die geduldig is, krijgt veel gelukt of gift breed in zijn leven.

3) Wong yen ngalah, urip bakal berkah: De mens die zich overgeeft zal een gezegend leven leiden.

4) Sapa sing jujur uripe ya makmur:Wie rechtvaardig is zal welvaart in zijn leven krijgen.

5) Sapa sing sulaya uripe ya sengsara:Wie afspraak maakt in het leven en niet naleeft zal verder in het leven lijden of ongelukkig zijn. 

6) Sapa sing sombong amale bakal tciyup/kobong: Wie hoogmoedig of bluffen doet in het leven zal in zijn leven gesloten zijn. 

7) Sapa sing te laten bakal panen:Wie geduldig doet zal in het leven oogsten of plukken dus het leven in de werkelijkheid zien. 

8) Aja padha ngersula mundak gelis tuwa:Blijft niet klagen anders wordt je snel oud. 

9) Sing wis “Lunga” ya lalekna:Wat weg is met jouw gedrag. 

10) Sing during “ Teka” ya entenana:Wat nog moet komen in de toekomst. 

11) Sing wis “Ana” syukurana:Die er al is blijven onderhouden en behouden. 

12) Iki tetuah wong jawa eling elingana lan lakonana:

In deze wat je van jouw voorouders heb gehad als javaan, die te blijven herinneringen en het gedrag blijven behouden

De regering heeft het  als nationale dag in Suriname erkend. Wij van het bestuur “De Federatie Javanisme Suriname’’ is de regering onder leiding van de president Excellentie Santokhi. C en de vicepresident Brunswijk. R respectvol en erkentelijk heel dankbaar na 23 jaren te hebben ingediend ,ook aan de minister van binnenlandse zaken de heer Bronto Somohardjo. Moge de Almachtige uw allen rijkelijk zegenen en  om het land goed te besturen en de zegen van Hem te krijgen, zodat het land uit de economische crisis  kan komen waardoor er welvaart en welzijn kan komen voor de totale bevolking.  

Verder wens het bestuur “De Federatie Javanisme Suriname” de Javanisten en het Surinaamse gemeenschap een vruchtbare, gezonde, respectvol, verdraagzaam bare en in het bijzonder een rationele gezegend maand.

“Er is maar één God, God is eeuwig en overal, Schepper van het heelal met al zijn schepping, wordt door de mensheid aanbeden op zijn of haar manier”

Rahayu, Rahayu, Rahayu

Gezegend, Gezegend, Gezegend  

Amen

Het bestuur         

Namens deze,

Granbrada dhr/bpk  H.T.Posetiko BA (Voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!