Bouw nieuwe klaslokalen stichting RIYOS een feit!

Ilma Baasaron, directrice van Stichting RIYOS, zegt in een gesprek met Dagblad Suriname, dat het streven om een school te bouwen begon toen ze ontdekten dat de kinderen van het kinderhuis heel veel behoefte hadden aan frequent onderwijs. Met frequent onderwijs wordt bedoeld, elke dag school én huiswerkbegeleiding.

Voorbereidingen en bouw klaslokalen

“Eerst moest de grondhuur in 2019 verlengd worden, wat heel lang op zich liet wachten. Intussen hadden de oprichters fondsen aangeschreven die bereid waren ons met de bouw te helpen. Toen kwam Covid om het hoekje kijken, waardoor alles uitzichtloos leek, omdat de fondsen op de uitvoering van het project wachtten. Toen ze om terugvordering van de schenking vroegen, hebben we de hulp van de huidige vicepresident ingeroepen en toen kwam de verlenging tot stand. Ook de huidige minister van Openbare Werken verleende zijn medewerking om de bouwtekeningen te laten  keuren”, zegt Baasaron.

Intussen waren zij al met kleuteronderwijs begonnen, dat ook door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werd erkend. De kleuters stroomden door en zij geven momenteel les tot en met groep 8.

Op dit moment worden er 3 klaslokalen en een toilettengroep bijgebouwd. Baasaron laat weten, dat het bestuur samen met de oprichters heel hard heeft gewerkt aan de start van de bouw. “We kunnen gecombineerd 26 kinderen in een lokaal accommoderen.”

Wat deze mijlpaal voor RIYOS betekent

Op de vraag wat deze mijlpaal voor Stichting RIYOS betekent, antwoordt Baasaron, dat deze mijlpaal heel veel voor hen betekent. Zij kunnen ten eerste hiermee voorzien in de behoefte aan een school, waar ook kinderen van buiten die extra begeleiding nodig hebben, zeker na de covid periode, kunnen worden ingeschreven. Ten tweede kunnen zij leerkrachten emplooi bieden.

“Om deze leerkrachten te kunnen betalen moeten we een ouderbijdrage vragen, die de salarissen niet volledig dekt. Dus zien we uit naar de inwilliging van ons verzoek om leerkrachten, dat we neergelegd hebben bij het ministerie van onderwijs”, stelt Baasaron. 

De stichting heeft verder prachtige resultaten geboekt. Eén daarvan is: Een zevenjarige jongen die nooit naar school was geweest en uit het ziekenhuis kwam na zware mishandeling, deed kleuter A en B in één jaar en zit nu in leerjaar 5. Volgens Baasaron heeft hij nog wel begeleiding nodig, vooral bij hoofdrekenen. 

RIYOS hoopt nog 5 lokalen te kunnen bouwen

“Onze dank gaat allereerst uit naar onze hemelse Vader en naar een ieder die Stichting RIYOS hulp heeft geboden om deze mijlpaal te kunnen bereiken. Zodat onze kinderhuis- en buurtkinderen toch het doel bereiken waarvoor ze geroepen zijn. Behalve dat we uitzien naar uitgeleende leerkrachten van het ministerie van Onderwijs, hopen we spoedig de andere 5 lokalen ook te kunnen bouwen”, aldus Baasaron.

SK

error: Kopiëren mag niet!