Wateroverlast Wageningen nog niet opgelost

Bewoners te Wageningen hebben na de ontstane situatie in april weer aan de bel getrokken en hebben hun misnoegen weer geuit bij Dagblad Suriname. De waterproblematiek van Wageningen is nog steeds niet opgelost.

Wateroverlast

De meeste gebieden in Wageningen staan sedert april van dit jaar blank. De redenen hiervoor zijn meer dan duidelijk, volgens de bewoners. Dit heeft er zelfs voor gezorgd dat bewoners in opstand zijn gekomen  en de wegen hadden gebarricadeerd. Door tussenkomst van de regering en dienstdoende instanties zijn wel mogelijkheden gecreëerd om dit probleem op te lossen, maar die hangen deels af van financiën. Gezien de precaire financiële situatie in het land, geeft het de bewoners weinig hoop dat er een degelijk plan van aanpak zal komen. Dit zorgt er ook voor, dat de situatie met al het water continu uit balans gebracht wordt. Men maakt zich zorgen dat dit nog voor een lange periode zal blijven. Er is wel een pomp die ervoor zou moeten zorgen dat het water afgevoerd wordt en het gebied niet blank komt te staan.

Sluizen doen het niet, oplossing laat op zich wachten

Een duurzame aanpak, die echter nog wegblijft, is waarop alle bewoners  wachten. De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden laten immers al een poos op zich wachten. Om ervoor te zorgen dat het waterprobleem toch opgelost kan worden, moet er in ieder geval een structurele aanpak komen. De vraag of de verschillende ministeries niet samen kunnen werken om zodoende ervoor te zorgen, dat er een oplossing komt, staat nu meer dan ooit recht overeind. De mensen zitten echt te wachten op een duurzame oplossing.

GW

error: Kopiëren mag niet!