Binda (VHP): “Er moet een grote opschoning komen”

Volgens het VHP-Assembleelid Sham Binda zijn de protesten een ‘wake up call’. Wel moeten de mensen met goede bedoelingen worden gefilterd van die personen die andere plannen hebben, merkt hij op. Binda zegt geen tegenstander te zijn van protesteren. “Men mag een wake up call naar de regering geven.”

Toch maakt hij een sterk onderscheid wanneer het gaat om wetsdienaren. “Die kunnen volgens de wet nooit oproepen tot een protest, jij bent er om de rust en de orde te garanderen voor de burgers.” Binda noemt vooral het moment van ‘handen in onschuld wassen’ op de soundtruck als een verkeerd signaal.

Binda vindt dat leiders van acties hun handen niet in onschuld moeten wassen als iets misgaat, maar dat men juist verantwoordelijkheid neemt. “Een wetsdienaar moet niet suggestief bezig zijn, maar ervoor zorgen dat de mensen beschermd zijn”, benadrukt hij. Binda baseert zich op de artikelen 178 en 179 in de Grondwet. Hij verduidelijkt dat wetsdienaren ondergeschikt zijn aan het gezag van het land. “En wie andere plannen heeft moet ontslag nemen. Je kan niet zeggen dat je opkomt voor armoedebestrijding en dat burgers en ondernemers kunnen fluiten naar hun bescherming”, stelt hij. “Wat gebeurt er als er geplunderd wordt?” De politicus licht toe dat hij daarom tegen alles is dat tegen de wet is.

Problemen

Toch merkt Binda op, dat het land in grote problemen verkeert. Hij voegt er aan, toe dat de regering al met een verklaring is gekomen. Binda zegt dat de eisen niet realistisch zijn. “Je gaat niet eisen dat een minister vanwege een schandaal voorlopig op non actief gesteld moet worden. Ook bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is er een onderzoek gaande. Het zijn de ministers die het onderzoek hebben ingesteld. Moet die minister ook op non-actief worden gezet?”, vraagt Binda zich af. Volgens Binda is het ook niet verwachtbaar dat de benzineprijs omlaag zal gaan.

Ontwikkeling

Iets anders waar het Assembleelid op wijst is, dat Suriname in een fase van ontwikkeling zit met de olie- en gasindustrie. Hij omschrijft de spanningen als een verlammend effect op potentiële investeerders voor Suriname. Een ander effect van de straatacties is volgens Binda, dat de koers omhoog gaat. De VHP’er wijst op de kapitaalvlucht die ontstaat door de onzekere tijden waardoor hoofdpersonen hun geld in valuta omzetten voor het veiligstellen van hun kapitaal. “Dit is niet bevorderlijk voor de economie.”

Functies

Over de eisen ten aanzien van de dubbele functies is Binda voorstander van een grote evaluatie van iedereen die bij de overheid werkt. “Bij elke machtswisseling worden politieke loyalisten in dienst genomen. Aan de andere kant is er transparantie nodig zodat bekend is wie in de Raden van Commissarissen zitten en op basis van welke expertise mensen in zulke raden zitting hebben”, zegt Binda.

Hij wenst ook inzage in de beloningen, omdat hij begrepen heeft dat er in US-dollars wordt betaald. “Laat de samenleving het weten”, benadrukt hij verder. Vooral omdat er bezuinigingen waren aangekondigd. Binda pleit voor een grote opschoning. “Er moet een grote opschoning komen”, zegt hij op no nonsens toon. 

Binda spaart politieke loyalisten niet. Wat hem betreft worden die niet geaccommodeerd, omdat ze loyalisten zijn. “Dat is niet goed en het gebeurt vanaf de onafhankelijkheid.” Hij trekt de lijn ook door naar adviseurs en zegt een voorstander te zijn van transparantie. Voor Binda is het moment aangebroken om correcties te plegen. “Vooral omdat wij tijdens de verkiezingen kritiek hebben geleverd en dan moeten wij niet hetzelfde gaan doen”, is Binda’s constatering.

Bezuinigen

Als het om bezuinigen gaat eist Binda een bezuinigingsplan zodat duidelijk is waarop bezuinigd zal worden. “Er moet niet worden uitgegeven wanneer er niet kan worden uitgegeven, want dat is nu het probleem.” Ook benadrukt Binda, dat investeerders zijn weggebleven. “Het is de regering niet gelukt om belangrijke investeerders te interesseren voor ons land”, laat de volksvertegenwoordiger optekenen. “Want er zouden werkgelegenheid en kapitaal onze kant opkomen. De problemen in het land zullen er altijd zijn wanneer wij als land niet in staat zijn om de verdiencapaciteit op te voeren.”

Hij is er tot slot ook voorstander van dat de valutamarkt wordt opengegooid. “Zodat wij niet afhankelijk zijn van cambio’s, laat iedereen doen wat hij of zij wil met zijn of haar geld. We zijn partieel toch al gedollariseerd”, zegt Binda.

RB

error: Kopiëren mag niet!