Vrouwen/moederorganisaties houden stille loop voor baby’s en dienen petitie in

Vertegenwoordigers van Team Mama, de Baby Mama’s Club en Ladies Talk Suriname, hebben dinsdagmiddag een petitie ingediend bij het Kabinet van de President en De Nationale Assemblee. 

Ook werd op deze dag een stille loop gehouden als teken van rouw en medeleven voor alle baby’s die niet mochten leven, vanwege gebrek aan optimale zorg of de toegang daartoe. De vrouwen waren in het zwart-wit gekleed.

In de petitie staat onder andere het volgende: “Ouderschap is een mooi moment in het leven van zowel moeder als vader. Het ergste dat een volwassen kan overkomen, is dat het kindje op de borst gelegd wordt om te sterven, omdat onze gezondheidszorg kampt met een tekort aan middelen, maar ook met een tekort aan personeel en deskundigen. Als volk voelen wij dat onze samenleving een dieptepunt meemaakt wanneer we het punt bereikt hebben dat wij onze baby’s, onze kinderen, onze toekomst laten sterven en we moedeloos moeten toekijken. De basis van elke natie begint bij goed Onderwijs en Gezondheidszorg.”

De vertegenwoordigers van de organisaties vragen in de aangeboden petitie, dat er binnen een week een spoed- of korte termijn oplossing komt in het personeelstekort het zij met lokale of buitenlandse krachten of studenten. Na een maand zou er een structurele oplossing gevonden moeten worden voor het probleem van personeelstekort welke past binnen een te ontwikkelen nationaal beleid.

Ten behoeve van de ouders die vanaf vorig jaar juni hun kinderen kwijt zijn geraakt ten gevolge van de neonatale zorg, vragen zij om de kosten over te laten op het ministerie van Volksgezondheid of de staat en zowel mentaal als fysieke te begeleiding te bieden, indien dat nog niet geschied is. 

Moeders in verwachting vragen zij de mogelijkheid te bieden, om zonder enig obstakel vanaf 8 weken de gynaecoloog of specialist te laten bezoeken. Dit vervat in een wet of staatsbesluit. Verder een concept wet aan De Nationale Assemblee, DNA, aan te bieden en lobbyen ter aanname om, zwangere vrouwen die niet verzekerd zijn de mogelijkheid te bieden om in elk ziekenhuis kosteloos te mogen bevallen, met de garantie dat de neonatale zorg verzekerd is.

“Heer President, Minister en leden van de Nationale assemblee, wij verzoeken u, red onze baby’s, red onze neonatale zorg, red onze toekomst”, aldus de vertegenwoordigers van de organisaties.

SK

error: Kopiëren mag niet!