Rectificatie artikel minister Ramadhin van Volksgezondheid

In Dagblad Suriname van dinsdag 26 juli, is een artikel opgenomen waarin staat, dat minister Amar Ramadhin informatie heeft over schaarste aan medicijnen in Nickerie. De minister wil nu aangeven dat hij volgens hem niet genoegzaam geciteerd en niet goed begrepen is. 

Rectificatie artikel 

De minister geeft aan, dat hij in een interview met een journalist van Dagblad Suriname is ingegaan op de vraag of hij ervan op de hoogte is, dat patiënten vanuit Nickerie naar Guyana afreizen, omdat er geen medicatie is in dat district. De minister heeft aangegeven niet over de informatie te beschikken dat patiënten afreizen en geen formele rapportage heeft over het afreizen van patiënten.

De bewindsman heeft de vragen in een keer beantwoord en uit de beantwoording is geconcludeerd, dat hij niet op de hoogte zou zijn van het tekort aan medicijnen in Nickerie. Dit leidde ertoe, dat de journalist er van uitging dat de bewindsman het had over de kwestie van het medicijnen tekort. Thans verduidelijkt de bewindsman, dat hij niet gezegd heeft dat hij geen informatie heeft over schaarste aan medicijnen. Voor de ontstane verwarring biedt Dagblad Suriname haar verontschuldigingen aan.

Mogelijke oplossing schaarste medicatie

“Het beschikbaar zijn van medicamenten is een continu proces en afhankelijk van diverse factoren. De informatie is bekend bij het ministerie over de uitdagingen met betrekking tot medicamenten en er wordt continu overleg gevoerd tussen de betrokken instituten die de garantie van medicamenten moeten veiligstellen”, stelde de minister in het interview.

De minister geeft ter afsluiting aan, dat alle instanties werken aan een spoedig herstel in samenwerking met het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS). 

In tegenstelling tot de informatie van de boothouders, dat Surinamers naar Guyana vertrekken voor medische behandeling, is recent nog een Surinamer met spoed uit Guyana naar Suriname afgereisd voor behandeling, omdat er diverse problemen waren met de behandeling in Guyana.

GW

error: Kopiëren mag niet!