Maatregelen monetaire autoriteiten tegen stijging koers

Er komen van de zijde van de monetaire autoriteiten maatregelen om het hoofd te bieden tegen de koersontwikkelingen van de afgelopen weken. Dinsdag zou er een overleg worden gehouden met de leiding van de verschillende banken om hen de genomen maatregelen mede te delen. Enkele van de maatregelen gaan per direct in.

Vernomen wordt dat er maandag een spoedoverleg was tussen de Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de minister van Financiën en Planning. Bij dat overleg waren ook aanwezig de voorzitter van de Deviezen Commissie en de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS. Bij dat spoedoverleg zijn enkele maatregelen besproken en besloten. 

De invoering van een retentieregeling van 35% voor goudexporteurs behoort tot één van de genomen maatregelen. De beschikking zou dinsdag getekend worden en de regeling gaat vandaag, woensdag 27 juli, in. 

De retentieregeling voor goudexporteurs houdt in dat 35% van de vreemde valuta exportopbrengsten verplicht aan de banken moet worden verkocht. De banken op hun beurt stellen de valuta beschikbaar voor importeurs. Een andere genomen maatregel is de aanpassing van de norm van de long open positie vreemde valuta voor de banken. 

Verder wordt het “meenemen” van vreemde valuta op de route Paramaribo-Miami (Florida, VS) aan banden gelegd. Voor een bedrag boven de Euro/US$ 10.000 is een vergunning van de Deviezen Commissie nodig. Eerder was het maximum bedrag gesteld op Euro/US$ 50.000. Binnen afzienbare tijd zal de Centrale Bank van Suriname in verband met giralisering van contante US dollars weer geldverschepingen naar het buitenland uitvoeren. 

De wisselkoers van vreemde valuta, met name de US dollar en de Euro vertoont sinds enkele weken een stijgende trend. Zowel de Centrale Bank van Suriname als de cambio’s noteerden maandag voor beide vreemde valutasoorten koersen van boven de SRD 24 en de verwachting is dat de koers de richting van SRD 25  op gaat.

De stijging van de wisselkoers wordt gedreven door de toenemende vraag naar vreemde valuta voor importen. Voornamelijk de import van brandstof oefent een enorme vraag uit naar US dollars op de valutamarkt. Brandstofleveranciers in het buitenland hebben recentelijk nog de levering van een lading brandstof aan SOL en Rubis aangehouden totdat er betaald werd. SOL en Rubis konden geen US dollars op de valutamarkt betrekken. De banken en andere marktpartijen waren niet in staat of waren niet bereid vreemde valuta te verkopen.

Via de goudexporteurs konden de oliemaatschappijen uiteindelijk toch aan de nodige vreemde valuta komen.

SS 

error: Kopiëren mag niet!