CBvS-maatregelen gericht op toename aanbod en rust op valutamarkt

De algemene banken zullen deze week nog een deel van hun valutapositie aan de markt verkopen. Zij zullen er ook op toezien, dat de valutaposities beter worden afgestemd op de valutarisico’s die gepaard gaan met het aanhouden van hoge tegoeden en andere verplichtingen van het publiek in de vreemde valutasfeer. 

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) laat in een communiqué op haar website weten, dat door dit beleid het deviezenaanbod op de valutamarkt op zeer korte termijn zal toenemen. De Moederbank zegt ook dat haar Euro cash verschepingen naar het buitenland op korte termijn zullen worden hervat. Hierdoor zal het fenomeen van koeriers die Euro’s in het buitenland in US dollars wisselen worden ontmoedigd. Deze praktijk leidt namelijk tot extra marges in de prijsvorming, waardoor wisselkoersen worden opgestuwd. De hele samenleving wordt hierdoor benadeeld.

De CBvS zegt naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op de valutamarkt die gekenmerkt wordt door continue opwaartse druk op de wisselkoers, dat ze haar toezichtbeleid in de vreemde valutasfeer heeft aangescherpt. Hiermee wil ze de wisselkoers stabiliseren en rust brengen op de valutamarkt. 

De wisselkoers van de US-dollar en de euro staan sinds mei 2022 onder toenemende opwaartse druk vanwege een toegenomen vraag op de valutamarkt, terwijl het aanbod van vreemde valuta niet dienovereenkomstig toeneemt. Anderzijds zijn de importen van Suriname geleidelijk weer op gang gekomen na de Covid-periode. Daarbovenop komen de dure olie-en voedselprijzen internationaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Dit laatste betekent, dat onder meer oliemaatschappijen op maandbasis meer US dollars nodig hebben om dezelfde hoeveelheid brandstof te importeren. De wisselkoers is dus de resultante van vraag en aanbod op de valutamarkt.

De vraagzijde van de valutamarkt wordt hoofdzakelijk beheerst door importeurs die deviezen nodig hebben voor de invoer van goederen en diensten. Deze goederen en diensten worden geconsumeerd door het publiek, dat op zijn beurt vraag uitoefent met Surinaamse dollars. Het monetair beleid van de CBvS richt zich op de beheersing van de liquiditeiten in omloop en zo dus indirect op beheersing van de wisselkoers.

De aanbodzijde van de valutamarkt is in beginsel buiten de invloedsfeer van de Moederbank hoewel de CBvS, gezien de schaarste aan deviezen, heeft besloten om hierover in contact te treden met de onder haar toezicht vallende banken. 

Na een constructieve discussie is besloten, dat banken deze week nog een deel van hun valutapositie aan de markt zullen verkopen. Zij zullen er ook op toezien dat de valutaposities beter worden afgestemd op de valutarisico’s die gepaard gaan met het aanhouden van hoge tegoeden en andere verplichtingen van het publiek in de vreemde valutasfeer.

SS

error: Kopiëren mag niet!