Ambtenaren moeten alert zijn voor politiek misbruik

Het gedeelte van de CLO waarvan Ronald Hooghart beweert de voorzitter te zijn, heeft recent de landsdienaren opgeroepen voor een bijzondere assemblee. Dit is zogenaamd in het kader van de huidige ontwikkelingen in de Republiek Suriname. De oproep is voor vandaag, woensdag 27 juli 2022 om 11 uur des voormiddag op het CLO-terrein aan de Verlengde Gemenelandsweg no. 74. 

Wanneer we denken aan Hooghart, dan denken we tegenwoordig ook aan het voormalig DNA-lid Hooghart. Dat is de man die uiteindelijk, omdat de NPS hem niet zou hebben erkend, de zijde van de NDP heeft gekozen. Door op de lijst van de NDP te staan en gekozen te worden is Hooghart onlosmakelijk verbonden aan de regering Bouterse-II en aan de NDP. Hij heeft openlijk weer partij gekozen, maar nu voor de NDP. 

De ontwikkelingen van de CLO zijn onderwerp van bespreking geweest ook in de media en ook hier. Feit is, dat de CLO nu verdeeld is en dat de regering op basis van de situatie, de CLO onder Miskin erkent. Deze voorzitter van de CLO heeft ook namens de vakbeweging het Tripartiet Akkoord getekend. Deze CLO wordt ook door de Ravaksur erkend. Wat van de CLO is overgebleven en bij Hooghart ligt, wordt niet erkend door de regering van Suriname. Zij zijn als zodanig geen gesprekspartner. Er is een rechtszaak gaande binnen de ambtenarenorganisatie. Opmerkelijk is dat in deze rechtszaak de uitspraak donderdag a.s is. Opvallend is dat voormalig DNA-lid Hooghart 1 dag voordat de rechter een uitspraak gaat doen, besluit om een vergadering te beleggen. Feit is, dat Hooghart door de manier waarop hij de CLO heeft geleid en zijn persoonlijk leven erin mengde met zijn zonen en zijn partij kiezen en zich aansluiten bij de NDP, veel krediet bij de samenleving heeft verloren. Hooghart is geen geloofwaardige vakbondsleider meer, maar hij kan van de situatie misbruik maken door olie op het vuur te gooien. 

Vakbondsleiders moeten blijven kiezen voor dialoog, maar dat wil Hooghart waarschijnlijk niet meer. Miskin is de man die nog op het juiste pad van dialoog is. Alhoewel hij in het kabinet van de NDP ministersposten bekleedde, heeft hij niet openlijk partij gekozen. Hij heeft door zijn profilering nog geloofwaardig, daarom is de CLO onder hem erkend door de regering. Er worden ook gesprekken door hem gevoerd over de rechtspositie van de ambtenaren. De regering heeft al verschillende maatregelen getroffen richting de koopkracht van de ambtenaren en daarover hebben wij ons hier ook uitgelaten. Wij hebben dan altijd gezegd, dat de CLO de ambtenaren in een vooruitgeschoven positie zet en dat de private sector niet altijd kan volgen. 

De ambtenaren zijn al heel lang voor de gek gehouden door Hooghart. Loonsverhogingen hield hij tegen, omdat hij de belangen van de regering voorop stelde. Het motief van het tegenhouden van de loonsverhogingen is altijd geweest, dat het een inflatoir effect zou hebben. Sinds deze nieuwe regering is aangetreden zien we dat Hooghart deze benadering heeft gelaten en juist pleit voor hoge loonsverhogingen. Opeens speelt dat van de inflatie niet meer. 

Het is overigens duidelijk, dat Hooghart nu een politiek belang dient. Dat is van de NDP die bloed heeft geroken na de protestmanifestaties van de afgelopen dagen. We hebben eerder geschreven dat een deel van de manifestaties in het begin al gestuurd werden door de NDP. We hebben ook aangegeven dat de situatie kan gaan escaleren als de politiek en haar verlengstuk in de vakbeweging aansluiten de de regie overnemen. Dat schijnt nu te gebeuren. Het doel van dit alles is om de regering ten val te brengen en opnieuw in het zadel te komen. Men maakt zich op om flink met de oliedollars te stoeien. We hebben gezien hoe de NDP de economie een zware slag heeft toegebracht. De bevolking en delen van de ambtenarij moeten alert zijn en oppassen voor oproepingen tot protesten. De ambtenaren zullen weer door de leiders voor de gek worden gehouden. Het misbruik van enkele decennia terug toen een zakenkabinet zou komen ligt nog vers in het geheugen. 

Het is belangrijk dat de regering open is voor dialoog. De ontevreden partijen moeten de voorwaarden en spelregels voor de dialoog helpen bepalen en met de regering in debat treden. De regering toont goede wil door te willen praten. De regering heeft gezegd altijd open te willen zijn door dialoog. Het bewijs daarvan is een historisch Tripartiet Akkoord een eerste voor zover wij ons herinneren. 

De ambtenaren moeten alert zijn voor de politieke agenda van Hooghart. We weten ook dat hij draagvlak heeft verloren, getuige zijn ontevredenheid over het lage aantal stemmen dat hij bij de laatste verkiezingen behaalde. Het is het bewijs dat de ambtenaren in hem niet de redder in nood zien. Dat komt door het verleden en de daden.

Het is aan de ambtenaren om alert te zijn en vooral op het werk te blijven en de samenleving beter te dienen.

error: Kopiëren mag niet!