Wij komen met gratis onderwijs voor jongeren tot 18 jaar

Wij komen met gratis onderwijs voor jongeren tot 18 jaar. Het onderwijs zal vrij zijn, dat wil zeggen geen extra kosten voor ouders of leerlingen. Vanaf VOJ-niveau zal studiefinanciering gegeven worden aan studenten van alle districten. Dat is een harde belofte van de de grootste regeringspartij in haar regeerprogramma. Deze belofte is gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag, maar er is nog 0,0 gerealiseerd door de regering om deze belofte waar te maken. We hebben op 16 juli 2022 gehad het feit dat de nieuwe regering met veel beloftes en veel hoop vanuit de samenleving in 2020 vroegtijdig het roer overnam van een regering die niet eens in staat was langer om de lonen van de ambtenaren uit te betalen. 

Twee jaar regering Santokhi-Brunswijk is gepaard gegaan met burgerlijke agitatie en massale protesten tegen het beleid van de regering. Het is duidelijk dat de massa voor een deel is aangestuurd door de NDP, getuige de vele raciale opmerkingen die door de betogers zijn gemaakt richting de president en de vp. Maar, door wie de massa is aangestuurd, maakt in principe niet veel uit, gekeken moet worden of er termen aanwezig zijn in de samenleving om de straat op te gaan. En die termen zijn wel aanwezig: corruptieschandalen, geen tekenen van integer en degelijk bestuur, nepotisme, armoede, gebrek aan accountability en infiltratie. 

De helft van de regeerperiode van de regering zit er bijna op. De tweede helft is altijd een aanloop naar de verkiezingen en met populistische neigingen van elke regering tot nu toe. Bij 2 jaar regering is het wel van belang om een aantal cruciale zaken die nog niet van de grond zijn gekomen, te benadrukken. We kijken dan naar het verkiezingsprogramma van de grootste partij en de grootste regeringspartij in Suriname. Wij gaan onrechtmatig verkregen vermogens (geld, concessies, grond en overige bezittingen) met toepassing van wet- en regelgeving terugvorderen, terughalen dan wel strafrechtelijk aanpakken, zodat we deze middelen kunnen inzetten voor het volk. We zien dat Guyana serieuze pogingen onderneemt met Amerikaanse experts om capaciteit te ontwikkelen om gestolen gelden terug te halen. Guyana had een bureau dat was opgeschort en dat lijkt nu weer nieuw leven ingeblazen te krijgen.

Suriname heeft deze maatregelen en pogingen nog niet ondernomen. Wij gaan de jongeren die in de criminele wereld actief zijn of hun tijd verdoen op de hoeken van straten, moeten helpen aan een nieuwe toekomst via korte scholings- en begeleidingstrajecten, is een andere belofte. Ook hier zien we geen beweging in komen. 

Wij gaan beginnen met registratie van alle werkzoekenden jongeren en zorgen voor een overbruggingssubsidie zodat zij een verkorte opleiding kunnen volgen en direct kunnen starten met een werk of een eigen bedrijfje. Weer een belofte die nog op zich laat wachten. Lokale investeerders in Suriname gaan bijzondere voorzieningen krijgen, zodat ze snel kunnen produceren, en werkgelegenheid kunnen creëren, deviezen kunnen verdienen. Ook startende jonge ondernemers zullen in aanmerking komen voor soepele voorzieningen zoals goedkoop kapitaal uit een fonds voor kleine bedrijven, met goede begeleiding, waar nodig grond of kantoorruimte, nutsvoorzieningen, en een belastingvrije periode. Voor buitenlandse investeerders komt er een speciale regeling, waarbij men vooral in niet traditionele sectoren moet investeren. Dit alles staat ook nog op een laag pitje. 

De VHP streeft ernaar om een groot medisch centrum met daaraan gekoppeld een streek/regionaal ziekenhuis en kleinere/middelgrote gezondheidscentra te bewerkstelligen in elk district rekening houdend met de bevolkingsdichtheid en het epidemiologisch profiel. U kunt zelf oordelen hoe ver we hiermee zijn. Basiswet Zorgverzekering evalueren en aanpassen. De daarbij behorende Zorgraad en het Uitvoeringsorgaan meer bevoegdheid toekennen en beter inzetten. Zorgen dat alle noodzakelijke medicijnen beschikbaar en betaalbaar zijn, en de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is en blijft. Dit is een andere belofte die loos is gedaan. Er komt een … Sociaal Investeringsfonds voor versterking van basisorganisaties en NGO’s. Dat moet ook nog komen. Er komt een Huisvestingsplan is beloofd, maar er was al een plan door de vorige regering in DNA goedgekeurd. Niet veel beweging is hier waar te nemen.

Het Openbaar Vervoer moet aantrekkelijker worden met betere verbindingen en bus terminals. U kunt zelf oordelen hoe ver de regering moet de uitvoering hiervan is, terwijl de nood hoog is. In het kader van de economie is beloofd dat ondernemers en exportbedrijven in Suriname incentives zullen krijgen om de productie/export te vergroten en banen te creëren middels de ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten en toegang tot kredieten.

In goed overleg met het bedrijfsleven komt er een nieuw ondernemingsbeleid voor investeerders: de 10 thema’s voor “ease of doing business” zullen worden aangepakt. Vergunningen voor grond, mijnbouw, visserij, landbouw en andere vergunning gebaseerde aanvragen voor productie, industrie, en de bouw, worden transparant gemaakt en worden binnen 3 maanden afgehandeld; zowel voor lokale als internationale investeerders. Alles gebeurt waarschijnlijk in een stilte en geheim, maar er is bar weinig op dit gebied uitgericht lijkt het. Dat geldt ook voor een andere belofte: een aantal wetten voor stimulering van de economie dringend aanpassen zoals investeringswet, belastingwet, toerismewet. Met deze loze beloften zitten we op een derde van het verkiezingsprogramma van de grootste regeringspartij. 

We zullen in komende besprekingen de rest van het programma afwerken. Maar, het is zonder twijfel dat ook het programma van de ABOP moet worden nageplozen. En ook dat zullen we in de komende periode doen.

Een politieke partij die geen beloftes doet is een politieke partij die geen verantwoordelijkheid wil hebben en geen verantwoording wil hebben om af te leggen. Dat is een politieke partij die niet geschikt is om te regeren en per definitie niet eerlijk is. In een verkiezingsprogramma moet een politieke partij durven om beloftes te maken. Deze beloftes zijn ook door de grootste partij van Suriname gemaakt. Maar het moeten geen loze beloften zijn. Want anders zal men denken aan het Braziliaans droomelftal op het WK van 1982.

error: Kopiëren mag niet!