Regering stelt middelen ter beschikking voor landelijke ECD-controle

Het beheersbaar houden van de kosten voor levensonderhoud is een taakstelling van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (kortweg EZ). Deze taak bewerkstelligt het ministerie door de monitoring en controle van de basis- en strategische goederen die landelijk plaatsvindt. 

De Economische Controle Dienst (ECD) is de werkarm van het ministerie die deze controle uitvoert. 

EZ-minister Rishma Kuldipsingh heeft op 2 juli in de Raad van Ministers (RvM) gezegd, dat voor het continueren van de landelijke controlewerkzaamheden (in de periode augustus-december 2022), die geïntensiveerd zullen worden, het van belang is dat er logistieke middelen beschikbaar worden gesteld voor de ECD. Dit, omdat het als zeer urgent kan worden aangemerkt dat de basis- en strategische goederen betaalbaar en beheersbaar blijven. 

Vicepresident Ronnie Brunswijk, die de RvM voorzit, achtte net als de gehele Raad het voorstel van de bewindsvrouwe raadzaam en gepast. De RvM keurde dan ook een bedrag van SRD 630.928 goed. Dit bedrag zal in kavels van vier perioden worden uitbetaald. 

De samenleving zal middels publicatie van de groothandel- en consumentenprijzen geïnformeerd worden, alsook over de landelijke controlewerkzaamheden middels televisieprogramma’s en infomercials, aldus het Directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de Vicepresident in een dinsdag 26 juli uitgebracht persbericht.

error: Kopiëren mag niet!