President Chan Santokhi roept Organic Movement weer op voor dialoog

“Ik heb de overtuiging dat gezamenlijk het nationaal belang beter gediend kan worden”

President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdag de Organic Movement geantwoord op een formele brief die aan hem gericht was over de door deze organisatie gestelde eisen.

In zijn schrijven roept het staatshoofd de actievoerders nogmaals op tot dialoog. Hij zegt de overtuiging te hebben, dat gezamenlijk het nationaal belang beter gediend kan worden. De Organic Movement heeft echter aan de president gevraagd om minstens drie van de eisen in te willigen, voordat om de tafel kan worden gezeten. Er zijn meer dan zeven eisen door de actievoerders aangehaald onder leiding van politieofficieren Sergio Gentle en Raoul Hellings. 

Belangerijke issues

Het staatshoofd schrijft in zijn brief onder meer: “De door u aan de orde gestelde issues zijn belangrijk en behoeven alle aandacht. Elke Regering, gedurende haar termijn, ervaart momenten waarop, geïnspireerd door acties zoals de uwe, bepaalde besluiten en beleidsaanpassingen dienen te worden genomen. Zoals in een democratisch bestel vreedzame protesten en demonstraties mogelijk zijn, zo ook is het van belang dat in hetzelfde bestel middels dialoog de hierboven aangehaalde besluitvorming en beleidsaanpassing wordt besproken en gerealiseerd. Inmiddels heb ik een cluster van ministers gevraagd gesprekken met diverse functionele groepen in onze samenleving te starten, als onderdeel van het process te komen tot institutionele vormen van dialoog en overleg.”

Dialoog 

President Santokhi schrijft verder: “Op basis van het voorgaande, is het mij een genoegen u, uw collega’s en een afvaardiging zo spoedig mogelijk te ontvangen. Ik vraag u mij op de meest korte termijn aan te geven wanneer en op welke wijze dit eerste dialoog met u van start kan gaan. Ik hoop van harte dat deze bereidheid, mede tegen de achtergrond van ons aller belang en meer nog ons aller Surinamer zijn, zal resulteren in een substantieel gesprek met onmiddellijke besluitvorming over enkele van de kwesties in uw brief. Ik heb de overtuiging dat gezamenlijk het nationaal belang beter gediend kan worden.”

error: Kopiëren mag niet!