Politie treedt op tegen actievoerders op Afobakaweg

De politie heeft maandag 25 juli moeten optreden tegen actievoerders die de Afobakaweg nabij de afslag naar Klaaskreek blokkeerden. Het ging er nogal hardhandig aan toe, waarbij politiemanschappen met wapens in de aanslag de actievoerders van de weg moesten verjagen.

Eerder op de ochtend plaatsten enkele actievoerders een wegbarricade. Deze werd echter gauw verwijderd door de politie. Daarbij vielen er enkele rake klappen aan de zijde van de actievoerders. De situatie op de Afobakaweg nabij de afslag naar Klaaskreek was enige tijd erg gespannen. Van de zijde van de actievoerders werd met flessen gegooid en werd een autoband in  brand gestoken. De politie heeft zelfs waarschuwingsschoten moeten lossen om de situatie onder controle te houden.

Naar vernomen wordt ging het om een wilde actie van een groepje jonge mannen. Het is niet helemaal duidelijk waarom precies men tot acties is overgegaan. De gemoederen onder de actievoerders waren zeer verhit. Ze gedroegen zich nogal provocerend naar de ordetroepen toe.

Wilde actie

In tegenstelling tot de wegbarricade actie van vorige week ging de actie van gisteren niet uit van het Platform van Ondernemers en Dignitarissen van Brokopondo.  Een delegatie van het platform is gisteren naar Paramaribo gekomen om met de regering te praten over oplossingen voor de acute problemen in het district als gevolg van de watersnoodramp van enkele maanden geleden. Tot gistermiddag was nog niet bekend geworden wat de resultaten van deze besprekingen waren.

Vanuit kringen van het Platform van Ondernemers en Dignitarissen werd in het weekend vernomen, dat er concrete oplossingen uit de besprekingen met de regering moeten komen voor een aantal acute zaken waarmee de bewoners van Brokopondo kampen.

Heet hangijzer bij de besprekingen gisteren was de kwestie van vergoeding voor geleden schade  als gevolg van de watersnoodramp die langer dan drie maanden een aantal dorpen beneden het stuwmeer heeft geteisterd. De watersnoodramp ontstond als gevolg van het spuien van overtollig water uit het stuwmeer vanuit de Afobakadam. Hoewel de ondergelopen dorpen sinds enkele weken weer droog staan, kunnen de bewoners nog steeds niet terugkeren naar hun woningen. Die moeten eerst schoongemaakt worden, wat op zich al een hele operatie betekent. Van de overheid willen de getroffen bewoners duidelijkheid over wat ze aan compensatie en ondersteuning kunnen verwachten.

Andere prangende kwesties waarmee de bewoners van Brokopondo zitten zijn de slechte conditie van de wegen in het district, de drinkwatervoorziening en mogelijkheden die voor hen geschapen moeten worden, opdat zij zelf de ontwikkeling van het district ter hand kunnen nemen. Indien de besprekingen met de regering maandag geen bevredigende resultaten zouden opleveren, zou men weer tot acties overgaan.

SS

error: Kopiëren mag niet!