NPS’er Plein ondersteunt acties: “Beleid ombuigen is nodig”

NPS-Assembleelid Ivanildo Plein ondersteunt de straatacties. Hij was maandagochtend tussen het volk. Als burger nam Plein deel aan het protest, omdat de getoonde ontevredenheid een duidelijk signaal voor de regering moet zijn om van koers te veranderen.

“Drai anu pari boto”, zegt Plein tegenover Dagblad Suriname. Behalve de ‘friends and family’ voorbeelden waar een eind aan moet komen, is ook armoedebestrijding voor Plein van groot belang. “Dat moet echt aangepakt worden”, zegt hij in felle bewoordingen.

Plein zegt verder over het vreedzaam protest, dat het een grondwettelijk recht is om eraan deel te nemen, dat internationaal is erkend. “Dit recht moet toegankelijk zijn voor elke Surinamer, iedere burger die wil protesteren vanwege onderwerpen die spelen moet de gelegenheid hebben om dit kenbaar te maken”, reageert hij.

Geen politiek

In het begin keek hij nog de kat uit de boom. “Omdat men geen politieke bemoeienis wilde.” Plein zegt zich ervan bewust te zijn dat hij een ‘politieke mantel’ draagt. “Maar, het gaat erom hoe je ermee omgaat. Een belangrijk aspect is wat je zegt wanneer je een functie bekleedt en hoe je opstelling is”, verduidelijkt Plein. Hij licht toe, dat een correcte opstelling belangrijk is, omdat dit wordt gelinkt aan jouw functie en benadrukt dat er zaken spelen in de samenleving die op dit moment eenieder raken. Dit is voor hem de reden waarom hij ervoor kiest om de acties te ondersteunen.

Niet aan de kantlijn

“Als er issues zijn die iedereen raken dan kan je niet aan de kantlijn blijven staan.” Plein is van mening dat de sfeer van armoede zwaar drukt op de samenleving. Het is volgens hem daarom zaak dat de regering modellen ontwikkelt waardoor de ‘kleine man’ de druk minder zwaar gaat voelen. “Meer investeren in de gezondheidszorg. Want dit levert zieke burgers op als dit niet gebeurt en leidt ook tot meer criminaliteitsbestrijding.”

Plein is van mening dat erkent moet worden, dat mensen niet protesteren omdat zij het leuk vinden. “Als de mensen aandacht vragen voor bepaalde zaken dan moet er daadwerkelijk worden gekeken hoe daarmee wordt omgegaan.”

De parlementariër zegt met klem, dat het er niet omgaat dat de president weg moet, maar dat het gaat om het beleid om te buigen. “De regering moet ervoor zorgdragen dat het niet zover komt”, licht Plein tot slot toe.   

RB

error: Kopiëren mag niet!