VHP roept op tot handhaving rechtsorde

In ons democratisch bestel zijn enkele gedragsregels afgesproken met elkaar. Zo staat onze democratie garant voor de bescherming van de trias politica.

Reeds geruime tijd merken wij dat diverse invloedrijke figuren binnen onze samenleving soms subtiel en soms openlijk, willen tornen aan het fundament van de rechtstaat. De VHP roept de regering en de samenleving op tot handhaving van de rechtsorde.

Het is absoluut geen toeval dat bepaalde figuren die ten tijde van een ander bewind, rechtsregels hebben omgebogen of doen ombuigen omwille van politieke doeleinden. Het is ook niet een toeval dat telkenmale als mijlpalen van het 8 december strafproces in zicht zijn, bepaalde politieke partijen zich nadrukkelijk roeren om het gerechtelijk strafproces ernstig te verstoren.  

Wij weigeren te geloven dat er in ons geliefd Suriname een partij is, zo arm aan integriteit en vaderlandsliefde, dat het belang van een enkele persoon keer op keer weer voorrang krijgt boven de broodnodige verkregen stabiliteit van onze natie. Wij appelleren aan het geweten van de rechtgeaarde Surinamers in deze partij. Allicht kunnen zij het moreel kompas van engdenkenden binnen hun organisatie aanspreken en waar nodig bijsturen. 

As jonge natie is ons rechtsgevoel reeds vele malen aangetast. Wanneer nu zelfs geestelijken niet schromen zich te lenen voor het bepleiten van de straffeloosheid dan krijgen ook onze waarden en normen een enorme deuk. Onze natie is hier immers niet mee geholpen.

Het recht heeft getoond met langzame maar vastberaden stappen haar weg te vervolgen. Dit is een pad welk het kwade slechts kan verstoren, echter nimmer zal kunnen tegenhouden. Het recht zal zegevieren.

VHP

error: Kopiëren mag niet!