UMA ondersteunt kreet “pur’ a stekker” niet! Roept op tot nationale crisisdialoog

De niet-gouvernementele organisatie UMA onderkent de penibele situatie in het land, maar ondersteunt de kreet “pur’ a stekker” van actievoerders in deze fase niet.

Het land verkeert al enkele jaren in een nationale crisis op haast elk gebied en heeft niemand baat bij nog meer spanningen, onrust en chaos.

UMA roept daarom de regering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi op om onmiddellijk de stappen tot een nationale crisis dialoog in gang te zetten, zoals al vanaf 2016 wordt gevraagd door het bedrijfsleven en maatschappelijke groepen.

Sinds het aantreden van uw regering heer president in juli 2020 zijn er – vanwege de immense crisis – diverse maatregelen getroffen die directe impact hebben gehad op alle burgers in het land. Het volk krijgt nauwelijks de gelegenheid om op adem te komen of wordt de volgende maatregel doorgevoerd die verder doorberekend wordt in de prijzen van goederen in de winkels.

Een groot deel van het volk is op dit moment niet eens in staat om de meest basale basisgoederen aan te schaffen voor haar levensonderhoud, er is een toename van huiselijk geweld, toename en verruwing van de criminaliteit, ziekenhuizen die al enige tijd aan de bel trekken, vanwege de alarmerende situatie – baby’s die gered konden worden, gaan dood, operaties worden uitgesteld, een tekort aan medicijnen -, de hulp aan Brokopondo die niet adequaat op gang komt en politici die het systeem misbruiken om zichzelf, vrienden en familie te verrijken en toenemende twijfels over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Begrijpt u de verontwaardiging heer president?

De publieke woede over de misstappen van de regering en de ongekende crisis in het land begrijpen wij als organisatie helemaal. Wij verzoeken u daarom heer president, c.q. de regering op om er tactvol mee om te gaan. Wij zijn geen voorstander van powerplay en het bagatelliseren van datgene dat leeft onder de bevolking. Wij willen geen herhaling van toestanden uit de jaren ’80.

Heer president, u heeft de afgelopen week een clusterteam van ministers aangewezen om in gesprek te gaan “met het in het bijzonder de verenigingen en/of organisaties die audiëntie hebben aangevraagd bij het kabinet of groepen met speciale wensen en of grieven. Het team bestaat uit de ministers van BIBIS, ROM, SOZAVO EN GBB.”

Heer president, dit signaal is welkom, maar u dient veel verder te gaan. Het clusterteam kan niet slechts in gesprek gaan met personen en of organisaties die audiëntie hebben aangevraagd. Bovendien zou u als president er persoonlijk bovenop moeten zitten en deze problemen niet overlaten aan een clusterteam.

Om Suriname weer op spoor te krijgen heer president zal u samen met uw team per direct in crisis dialoog moeten met het bedrijfsleven, politieke organisaties, vakbonden en alle andere sociaal maatschappelijke partners.

Als vader van de natie doen wij een dringend beroep op u tactvol met de huidige omstandigheden om te gaan en stellen voor:

– het publiekelijk afstand nemen van benoemingen/aanstellingen die hebben plaatsgevonden op basis van nepotisme en daar consequenties aan te verbinden,

– het samenstellen van een nationaal crisisteam dat in gesprek gaat met alle relevante actoren, met als doel het aandragen van oplossingsmodellen om het land uit de crisis te halen,

– het samenstellen van een taskforce op elk ministerie die aan de slag gaan met de oplossingsmodellen die voortvloeien uit het crisisberaad aangestuurd door het nationaal crisisteam en

– het samenstellen van een nationale denktank t.b.v. de president die als taak heeft zich te buigen over nationale vraagstukken en oplossingen aan te dragen.

error: Kopiëren mag niet!