Rashied Doekhie: ”Wat bedoelt president met terugdraaien uitgegeven percelen Sabaku Project?”

Rashied Doekhie, ex-parlementariër (NDP), gaat in gesprek met Dagblad Suriname in op de recente ontwikkelingen van het land. Hij heeft het in dit gesprek over het intrekken van de uitgegeven percelen te Sabaku Project. 

Uitgifte en intrek van percelen

“Intrekken van percelen gaat helemaal niet zo makkelijk als men denkt”, zegt Doekhie. Volgens hem is uitgifte van percelen een proces dat vaststaat bij wet en de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinotha Vorswijk, is de enige wettige persoon die dat mag en kan doen. Het intrekken van de percelen betekent juist, dat men aan de democratische verworvenheden van het volk komt en inbreuk pleegt op de rechten van de Surinaamse burger.  “Zodra je een stuk perceel legaal hebt gehad na de vaste procedure te hebben doorlopen, is het niet mogelijk dat mensen het zomaar komen intrekken”, zegt hij verder.  

Intrekken gaat niet zo makkelijk

De president gaf in vrijdag 22 juli in een persconferentie aan dat de gronden die onrechtmatig bij mensen zijn en tot de tweede of derde behoren, teruggedraaid zullen worden in de staats boezem. Doekhie vraagt zichzelf af og het zo makkelijk is om gronden terug te krijgen in staats boezem.

“De president moet bij zijn partijgenoten, die zoveel percelen hebben, gaan om te vragen naar hun medewerking”, zegt hij met nadruk op hun medewerking. “Hij gaat de mensen moeten vragen om hun percelen, maar komen zeggen aan de bevolking dat de gronden gewoon worden ingetrokken gaat dus niet zo makkelijk’, vind de ex-parlementariër.  “De Grondwet geeft je het recht op het bezitten van grond.”

Er staat, aldus Doekhie, geen aantal vermeld in de Grondwet. Bij het geven van gronden gelden er weer andere regels dan bij het intrekken van de gronden.

Niemand is volgens hem bevoegd om de gronden van mensen in te trekken, tenzij de president kan bewijzen, dat de gronden onrechtmatig zijn toegeëigend, dan heeft hij wel een punt. Als het aan hem gevraagd wordt, vind hij wel dat alles tot zover er ordelijk aan toe is gegaan. “Het moment dat de president aan het recht van de mensen gaat om te beschikken over hun percelen, dan creëert hij bandeloosheid en anarchie”, zegt Doekhie. “Zodra deze mensen zich zullen beroepen op hun volledige recht bij de rechter, dan zit de overheid weer in de problemen. De grond behoort hen al toe nadat ze alles in overeenstemming hebben met democratische rechtsbeginselen, wetten en regels.”

“De uitspraken die de president dus maakt over het intrekken van de percelen die onrechtmatig zijn verkregen, lijkt meer op een actie van zand gooien in de ogen van het volk, want tot zover zijn alle gronden rechtmatig verkregen.” Wat nog gedaan dient te worden is dat wetten ingediend moeten worden bij de Assemblee waarin duidelijk vast staat, dat een persoon niet meer dan een (1) bouwkavel mag aanvragen. 

Doekhie sluit af met: “Komen aan het democratisch recht van zelfbeschikking van de mens is een misdaad, vooral vanwege goed en behoorlijk bestuur, erger nog en zeker na het wekken van verwachtingen.”

GW

error: Kopiëren mag niet!