Prostestdemonstratie begint 2de week met ondersteuning politiek en vakbeweging

De protestdemonstraties die uitgaan van Team Organic en bedoeld zijn een koerswijziging van het regeerbeleid tot stand te brengen gaan vandaag, maandag 25 juli, de tweede week in met toegezegde ondersteuning vanuit de politiek en delen van de vakbeweging.

De grootste oppositiepartij NDP heeft voor vandaag haar leden opgeroepen de protestdemonstraties met hun lijfelijke aanwezigheid te ondersteunen. De politieke partijen A-20 en DOE hebben ook hun ondersteuning uitgesproken. Vanuit delen van de vakbeweging, met name de COL en de vakbond bij het AZP, is aangegeven dat men zich bij de protestdemonstratie zal aansluiten.

De regering roept de betogers op tot dialoog en overleg, doch die stellen zich op het standpunt, dat  de regering eerst concrete daden moet stellen ten bewijze dat het inderdaad bereid is tot koerswijziging van het beleid. President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdagmiddag op een spoed persconferentie getracht een opening te forceren voor dialoog en overleg door enkele zaken aan te geven die de regering zal aanpakken, zoals de kwestie benoemingen van “friends and family” in meerdere functies, de aanpak van corruptie en politieke bevoordeling bij gronduitgifte. In de poging een opening voor dialoog en overleg te forceren, deed de president daarbij juist uitspraken die bepaald niet als zalvend overkwamen bij de betogers. Tijdens de protestdemonstratie zaterdag toonden zij zich daardoor nog meer vastberaden achter hun eisen. Die eisen met een 7-tal punten hebben ze ondertussen schriftelijk aan de president doen toekomen. 

Sergio Gentle, een van de trekkers binnen het Team Organic, zei zaterdag tijdens de protestdemonstratie te concluderen, dat de regering geen hart heeft voor het volk. Ondanks de oproep tot dialoog wijst alles tot nog toe erop, dat het niet bereid is tot koerswijziging van het beleid waar het volk zwaar onder gebukt gaat. 

“De regering, inclusief het parlement, heeft geen empathie met het volk. Terwijl ze zitten te gillen dat we moeten bezuinigen, heeft het gros van ze een dubbele bezoldiging. We gaan nu ook druk op het parlement uitoefenen om als teken van goodwill binnen 1 week een wet aan te nemen, die elk individu in overheidsdienst verbiedt om meer dan 1 functie vast te houden of althans de vergoeding daarvan! Zullen we zien of het te doen is met 1 salaris?”, aldus Gentle, via social media. “Weet je wat mij het meest steekt, dat ik eigenlijk niet hoef te protesteren, omdat ik niet pienaar, maar omdat ik weet dat er sprake is van absolute armoede. Sommige mensen hebben niets te eten, weten zich geen raad en een groot deel van het volk moet constant hosselen om zichzelf te onderhouden. Dan staan je eigen kondre mans je uit te schelden, wanneer je langs loopt of zitten ze rustig in bussen of staan ze aan de kant van de straat te filmen of live te gaan. De VHP en haar aanhangers kunnen geen inhoudelijke discussie voeren. Wat ze willen, is met vuil smijten en daar doe ik lekkertjes niet aan mee. Ik ben van een te zwaar kaliber om me te verlagen tot dat niveau. Ik blijf jullie liever door timmeren met zaken die betrekking hebben op het algemeen belang van het volk”, aldus Gentle.

Antipropaganda oorlog

Ondertussen woedt op social media een ware antipropaganda oorlog  tussen kennelijk het kamp van ondersteuners van de regering en het kamp van ondersteuners van de betogers. Van alles en nog wat schijnt uit de kast te worden gehaald om elkaar in diskrediet te brengen. Het is duidelijk dat men tracht de algemene publieke opinie voor zich te winnen.

Het jammerlijke hiervan is dat de zaak hierdoor op de spits wordt gedreven, de polarisatie en impasse worden versterkt en dat de gerechtvaardigde en groeiende onvrede onder de bevolking in twijfel wordt gebracht.

Brokopondo

In dit verband kan onder meer verwezen naar de grote ontevredenheid bij de bewoners van de tot voor kort ondergelopen dorpen in Brokopondo. De maandenlange roep naar effectieve hulp van de in watersnoodramp verkerende bewoners van Brokopondo werd niet geadresseerd. Er wordt vanuit regeringswege ook niet adequaat gecommuniceerd met de slachtoffers van de watersnoodramp en terecht voelt men zich in de steek gelaten. De Brokopondo bewoners krijgen het gevoel dat hun noodsituatie wordt gebagatelliseerd. Oproepen voor aandacht voor hun noden werden afgedaan als politieke stemmingmakerij van de oppositie.

Afgelopen vrijdag hebben de wanhoop en frustratie onder de bewoners van Brokopondo een zodanig punt bereikt, dat zij ertoe overgingen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. De Afobakaweg werd gebarricadeerd. De barricades werden pas opgeheven nadat de toezegging was gedaan dat president Santokhi vandaag, maandag, naar het district gaat om de bevolking uit te leggen wat de stand van zaken is met  betrekking tot gedane toezeggingen voor hulp.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft afgelopen vrijdag bij een gesprek met de actievoerenden bij de wegbarricades namens de regering zijn verontschuldigingen aangeboden voor het feit, dat gedane toezeggingen nog niet zijn nagekomen. Indien veel eerder open en eerlijk met de bevolking van Brokopondo was gecommuniceerd dan hoefde het niet zover te komen dat men tot burgerlijke ongehoorzaamheid overgaat. Vandaag, maandag, gaat men weer over tot wegbarricades totdat president Santokhi in het district is voor de geplande bespreking met de bewoners.

SS

error: Kopiëren mag niet!