Jongeren met een beperking bijzondere aandachtsgroep voor AW&J

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft zijn reeks gesprekken met personen en organisaties in het kader van zijn opendeurbeleid voortgezet op vrijdag 22 juli. Bianca Graskamp van stichting B’Art, Culture & Sport Empowerment, Carlos Helber van First Class Youth Foundation en Humphrey Eendragt van stichting Mi Kan Du, waren op bezoek bij de bewindsman. 

Al deze personen richten zich met hun organisaties op jongeren met een beperking. Bij de aanvang van dit gesprek heeft de bewindsman het belang benadrukt van dialoog, samenwerking en participatie gericht op het behalen van concrete resultaten en doelen, welke de ontwikkeling van Suriname ten goede kan komen. 

Mac Andrew heeft aangegeven dat het ministerie zich zal blijven inzetten voor deze speciale groep. Zo deelde hij mee dat de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking kan blijven rekenen op verdere ondersteuning van het ministerie, wat zal neerkomen op voortzetting van landelijke trainingen en begeleiding van personen met een beperking om hen zelfredzaam te maken en tegelijkertijd te halen uit de sociale isolatie. Hij kondigde in dit verband aan, dat bij het opstellen van het Derde Decent Work Country Programma, dat vanaf begin 2023  uitgevoerd zal worden, ook een focus gelegd zal worden op Decent Work voor personen met een beperking. 

De minister bracht ook in herinnering de belangrijke rol, die de werkarmen van het ministerie, de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), hebben gespeeld bij de uitvoering van het Basic Needs Trust Fund (BNTF) project, waarbij personen met een beperking zijn getraind en sommigen begeleid zijn in het opstarten van economische activiteiten als micro-ondernemer. De minister gaf aan, dat hierbij zelfs incentives zijn verstrekt aan betrokkenen, zodat zij daadwerkelijk een aanvang konden maken met hun activiteiten of deze konden verbeteren en/of uitbreiden.

Mac Andrew vindt een programmatische samenwerking met non-gouvernementele organisaties, buurtorganisaties en stichtingen, die zich richten op verschillende doelgroepen onder jongeren, de meest effectieve werkwijze om specifieke- en risicogroepen te kunnen bereiken voor trainingen en begeleiding. Ook jongeren met een beperking behoren volgens hem tot de groep die bijzondere aandacht geniet van het ministerie. Hij zal daarom de werkarmen van het ministerie, SAO en SPWE, instrueren om ook bij deze doelgroep hun reguliere trainingen en begeleidingstrajecten te promoten. De bewindsman zal intern nagaan hoe en op welke wijze met elkaar samengewerkt kan worden ten voordele van de doelgroep.  

De vertegenwoordigers van de drie aanwezige organisaties hebben de minister en zijn staf inzicht gegeven in hun begeleidingsactiviteiten gericht op jongeren met een beperking. Ze hebben ook gepleit voor trainingen en andersoortige ondersteuning vanuit het ministerie en zijn werkarmen ten behoeve van deze groep. De stichtingen hopen op een goede samenwerking met het ministerie.

error: Kopiëren mag niet!