Jongeren in debat over opvoeden zonder lijfstraffen

In de aula van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) hebben vrijdag 22 juli jongeren in een debat hun gedachten laten gaan over opvoeding zonder lijfstraffen. Dit jongerendebat was onderdeel van het symposium ‘Opvoeden met Liefde, Begrip en Geduld; A  call for Action’ dat door de Stichting Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) gehouden werd in het kader van het project ‘Opvoeden met Liefde, Begrip en Geduld’.

Dit project richt zich erop bewustwording te creëren over de effecten van het gebruik van lijfstraffen in de opvoeding en bepleit het afschaffen hiervan. 

Aan het debat namen vier teams van studenten van de AdeKUS en jongeren van de Junior Chamber International deel. De stellingen werden geponeerd rond het thema ‘opvoeden zonder lijfstraffen’, waarbij de jongeren werden begeleid door Sylvia Jacobi van Kaabej Consultancy.

De debatten werden gevoerd over de volgende stellingen:

1) Een pedagogische tik geven is voor kinds eigen bestwil;

2) Lijfstraffen moeten verboden worden;

3) Autoritair opvoeden werkt niet meer;

4) Een ouder die niet slaat is niet gekwalificeerd om op te voeden.

De bedoeling van het debat was om het besef over opvoeden van kinderen zonder daarbij lijfstraffen toe te passen, te stimuleren, te beginnen bij jongvolwassenen. De jongeren kregen vaardigheden aangereikt hoe onderzoek te doen. “Bij een debat telt jouw mening niet per se, maar gaat het om de vaardigheid om door middel van feiten, onderzoeken en bronnen het argument te onderbouwen”, aldus Jacobi.

Kort voor het debat was voor de jongeren duidelijk of ze voor of tegen de stelling het debat zouden voeren. Jacobi: “Het mooie van een debat is dat je dan in staat bent een stelling te verdedigen, waarmee je het persoonlijk niet mee eens bent. Dat moet kunnen omdat je werkt met feiten en bronnen om je argumenten te formuleren.”

De studenten dienden zich voor te bereiden om argumenten te hebben zowel voor of tegen de stelling. De debatleider deelde mee dat het definiëren van een stelling een van de belangrijke delen is bij een debat. “Als we praten over een vrouw moeten we weten wat we bedoelen, een volwassen persoon die biologisch vrouwelijk geboren is of een volwassen persoon die zich vrouw voelt, maar niet biologisch vrouw geboren hoeft te zijn”, stelde de begeleider.

Verder werden de jongeren getraind en beoordeeld op samenwerking binnen de teams en het afronden van hun betoog binnen de afgesproken tijd. De winnende groep ontving een prijs van SRD 3.000, terwijl de nummer 2, 3 en 4 respectievelijk SRD 2.000, SRD 1.400, om SRD 1.000 ontvingen.

KJT-directrice Jacintha Jong A Lock-Dundas was onder de indruk van de studenten en gaf aan de informatie en argumenten mee te nemen.

error: Kopiëren mag niet!