PVP-leider Roy Bhikharie geeft kijk op huidige stand van zaken

In een gesprek met Dagblad Suriname, geeft PVP-leider Roy Bhikharie, zijn kijk op de huidige stand van zaken in Suriname. Bhikharie zegt, dat hij aan het begin van de protestacties de indruk kreeg, dat de actievoerders niet partij politiek gelieerd waren. Gaandeweg kreeg hij de indruk dat politieke partijen de acties wilden misbruiken voor eigen wil. 

“Ik vind dat de acties in geen enkele politieke sfeer gebracht moeten worden, omdat de corruptiecultuur en zienswijze in het politiek-bestuurlijke systeem verankerd zijn. Dus alle eisen moeten als doel hebben om het systeem drastisch te veranderen en niet slechts om de symptomen hiervan aan te pakken. Wat ik jammer vind is, dat wanneer personen het initiatief nemen om te protesteren, het altijd gaat om symptomen, dingen die niet goed gaan in het land, maar niet zo zeer de oorzaken van de dingen die slecht gaan. In dit geval vond ik het een uitzondering, omdat er in het eisenpakket gesteld is dat ze onder meer friends and families teruggedraaid zouden moeten worden. Dat vond ik wel positief. En dat de initiatiefnemers duidelijk hebben willen maken dat de acties niet politiek gelieerd zijn.”

Bhikharie stelt, dat het een goede zaak is als de protestacties uit de partij politieke sfeer blijft, maar dan zou men meer op het politiek-bestuurlijke systeem moeten ingaan. Niet over zaken zoals de mega fraude of economische blunders als de HPSG- en Sabaku kwestie. Die dingen moeten natuurlijk allemaal onderzocht worden, maar dat zijn symptomen van het politiek-bestuurlijke systeem, stelt Bhikharie. Hij geeft verder aan, dat elke organisatie controle instituten en controle mechanismen nodig heeft om de gewenste doelen op een productieve manier te bereiken. 

“Maar, wat zie je in Suriname gebeuren? Wij hebben een bepaald politiek-bestuurlijk systeem. We kennen de scheiding der machten, de regering, De Nationale Assemblee, de zittende en staande magistratuur. En je merkt dat de regering en Assemblee onder een hoedje spelen. En dat is niet vandaag zo, maar vanaf de onafhankelijkheid. Je vraagt je vaak ook af of het Openbaar Ministerie objectief is en niet deels gedirigeerd wordt door kapitaal en macht.”

“Stel even dat alles in Suriname op een doelmatige en rechtvaardige manier zou geschieden, dan zou niemand te klagen hebben. Eenieder zou tevreden zijn, men zou gelijke kansen en mogelijkheden hebben om zich optimaal te ontplooien.” Bhikharie stelt, dat het systeem lekt als een zeef. Wanneer de veranderingen hiervan in overeenstemming worden gebracht met behoorlijk bestuur en de rechtsstaat gedachte, zullen corruptie en oneigenlijk gebruik van staatsmiddelen en andere zaken voorkomen worden. Dus met andere woorden, je maakt het systeem waterdicht, zegt Bhikharie. Maar, dat is tot zover onvoldoende gebeurd. “Als je dit niet doet zullen alle toekomstige verdiensten weglekken naar de top en de rest zal armer worden.”

Verder geeft hij in het gesprek aan, dat de aanpak van de president met betrekking tot protestacties niet juist is. “Vanaf het begin zijn er alleen verkeerde beslissingen genomen met betrekking tot de bemensing van de controle instituten en de wijze waarop ze functioneren. Op die manier kan je geen land besturen. De reden waarom je controle instituten en controlemechanismen hebt, is omdat je een hoge mate van objectiviteit, rechtmatigheid, transparantie, doelmatigheid moet kunnen betrachten. Dat kan niet met friends en families. Toen deze zelfde president, minister van Justitie en Politie was, wat heeft hij ons toen geleerd? ‘Zero tolerence’. Dit betekent dat in elk opzicht recht moet zegevieren. Een ketting is net zo zwak als de zwakste schakel, als je een schakel laat vallen of een kapotte schakel in het systeem hebt, dan snijdt die ketting.”

Volgens Bhikharie zou de president moeten laten zien dat hij het staatshoofd is en dat hij zaken die verkeerd zijn gegaan, corrigeert. “Het vertrouwen van de mensen is geschonden, vandaar dat men op straat gaat. Een van de fundamentele eisen van het behoorlijk bestuur is dat elke schijn van partijdigheid voorkomen moet worden. Door friends en families is het tegendeel bewezen.” 

Bhikharie zegt, dat het nu de kans voor de president is om te doen zoals hij beloofd heeft, gezien hij het volk een gouden tijdperk beloofd heeft. Ontevreden burgers en actievoerders worden opgeroepen de PVP uitgangspunten over te nemen als eisen voor de overheid. “Zonder deze voorwaarden zullen wij in een satanische vicieuze cirkel van wanbestuur, mismanagement, corruptie, diefstal, straffeloosheid, armoede en uitzichtloosheid  gevangen blijven. Pas nadat deze zaken gerealiseerd zijn, kunnen wij een nieuw tijdperk van duurzame ontwikkeling inluiden”, aldus Bhikharie.

Enkele uitgangspunten van de PVP zijn gelijke kansen en mogelijkheden met basisloon; landelijke referenda vóór ingrijpende gebeurtenissen, notarieel vastleggen vermogen staffunctionarissen, vrouwendiscriminatie en genderongelijkheid bestraffen, nepotisme en belangenverstrengeling afstraffen, dubbele overheidssalarissen ontredelijke jaarbezoldigingen afschaffen, transparant maken en sanctioneren financiering politieke partijen.

Beluister via deze link het gehele interview met de heer Bhikharie.

SK

error: Kopiëren mag niet!