President Santokhi: “Dubbele en incorrect uitgegeven gronden te Sabaku worden ingetrokken”

President Chandrikapersad Santokhi deelde vrijdag 22 juli tijdens een persconferentie in bijzijn van vicepresident Ronnie Brunswijk mee, dat personen die meer dan één perceel hebben gehad in het Sabaku Project, de extra percelen moeten inleveren. Dit geldt voor zowel natuurlijke- als rechtspersonen. Ook bij de personen of rechtspersonen die gronden in strijd met de procedures hebben gekregen zullen die percelen worden ingetrokken. Volgens de president is dit alvast besloten in de regeringsraad.

Het zijn logische zaken, stelde het staatshoofd. De overige zaken zullen komende week besproken worden.

De president deed geen uitspraak over de positie van Dinotha Vorswijk, de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). De kwestie Sabaku werd een heet hangijzer binnen zowel de coalitie alsook de samenleving. Obed Kanapé (ABOP-fractieleider) kreeg samen met Edgar Sampi (ABOP)  in rap tempo terreinen toegewezen van het ministerie.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, OW, stelde al eerder, dat de uitgegeven beschikkingen voor percelen bij Sabaku nietig verklaard moeten worden. Er blijkt geen vergunning te zijn gegeven door OW, voor de verkaveling. 

Percelen voor 70.000 Surinamers 

Het besluit zoals door president Santokhi werd aangekondigd, is genomen in de regeringstop op basis van het dossier verkregen van de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). De ingetrokken gronden zullen toegewezen worden aan personen die eerder grond hebben aangevraagd. Verder maakte de president bekend, dat op 26 juli de regering van start gaat met de toewijzing van de percelen aan meer dan 70.000 geregistreerden. Mensen hebben digitaal of schriftelijk geregistreerd voor een perceel. “De gronden zijn al uitgetekend naar grootte van 500 vierkante meter. De aanvragers zijn al bekend, we starten op 26 juli.”

Minister Nurmohamed: “Percelen Sabaku Project mochten niet uitgegeven worden” 

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken stelde al eerder dat de uitgegeven beschikkingen voor percelen van het Sabaku Project nietig verklaard moeten worden. Er blijkt geen vergunning te zijn gegeven door OW, voor de verkaveling. Toch is GBB overgegaan tot het uitgeven van percelen. OW-minister Nurmohamed schrijft dit toe aan mogelijke onwetendheid bij het ministerie van GBB. Alle vergunningsaanvragen voor verkavelingsprojecten zijn kort na de verkiezingen, on hold gezet, zodat er ordening kan plaatsvinden.

Naast het Sabaku Project, zijn er tal van andere projecten waarbij men is overgegaan tot verkaveling, zonder toestemming van OW. Dat levert burgers nu veel problemen op. “De uitgiften zijn in principe nietig”, stelde minister Nurmohamed. Minister Vorswijk van GBB, stelde in een schriftelijke reactie op een brief over deze kwestie van Nurmohamed, dat zij volgens de juiste wettelijke procedures en -grondslagen gehandeld heeft. 

VP beschermt minister GBB en stelt dat niets verkeerd is gedaan 

President Santokhi had eerder gesteld, dat de uitgifte van grond aan parlementariërs onethisch is. Hij staatshoofd keurde dit af. Hij stelde dat dit haaks staat op de belofte van grond voor zij die het nodig hebben. Politici hebben geen voorkeursbehandeling. Voorts stelde hij dat het volledig dossier is opgevraagd bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Volgens Santokhi houdt minister Dinotha Vorswijk vast dat er niets verkeerds is gedaan. Vicepresident Ronnie Brunswijk nam het op voor de minister en stelde dat er nergens staat ,dat politici geen grond mogen krijgen. Hij stelde echter wel meteen, dat voortaan het volk voorkeur zal krijgen boven politici. 

Edgar Sampi wilt oorlog voeren voor grond op Noord 

Assembleelid Edgar Sampi (ABOP) wil oorlog voeren voor grond in Paramaribo-Noord. Dit stelde de jonge politicus eerder via social media. Hij is een van de hoofdrolspelers in de slepende kwestie van gronduitgifte te Paramaribo-Noord, het Sabaku Project. 

Dagblad Suriname kreeg eerder ook informatie waaruit blijkt dat naaste familieleden van Mahinder Jogi (VHP) ook grond hebben gekregen.

Sampi deed echter uitspraken die gevoelig kunnen zijn en velen in de samenleving reageerden met afschuw op de uitlatingen. Sampi schreef: “De traditionele grootgrondbezitters hebben moeite mee dat jij daar zit en hun praktijken dus niet best lopen! De aanval op jou gaat niet om uitgifte Sabaku, maar het streven om geheel Suriname uit te geven aan een bepaalde groep die niet op jou lijkt! Blakamans horen niet in Noord te wonen, dat is letterlijk gezegd. Wij gaan oorlog voeren en daar ben ik klaar voor”, aldus Sampi eerder in deze kwestie. Ook presidentieel woordvoerder Alven Roosveld maakte zijn misnoegen via Facebook kenbaar.

error: Kopiëren mag niet!