Dienstbaarheid aan de keten?

Deel 4

DNB-tienjarenplan uit goede wil

Het resultaat van het onderzoek naar het slavernijverleden van De Nederlandsche Bank, DNB, wordt uitgeplozen. Dit moment is zoals door DNB naar voren wordt gebracht een belangrijk ijkpunt, geen eindpunt. Het slavernijverleden van DNB geeft een blijvende opdracht aan de organisatie om bij te dragen aan het verkleinen van achterstanden en aan de ontwikkeling van een meer inclusieve samenleving en een meer inclusieve DNB-organisatie.

Reflectie

Na het onderzoek heeft DNB voor de gedachtevorming over excuses en de te nemen maatregelen inzichten verworven uit gesprekken met maatschappelijke organisaties, wetenschappers en nazaten van slaafgemaakte. Er zijn een interne- en een externe klankbordgroep gevormd voor ondersteuning in dit proces. Het historisch onderzoek naar het verleden wordt voortgezet.

Taaie kluif

Herstelbetaling is voor zowel Nederland als Suriname een taaie bloedende kluif. De Nederlandsche Bank gaat niet over tot financiële compensatie voor geleden schade uit het verleden. “Een besluit over compensatie is niet aan ons, maar aan de overheid.”

Miljoenen fondsen

Uit goede wil heeft DNB een fonds van vijf miljoen euro gevormd, waaruit maatschappelijke projecten rond educatie, gezondheidszorg en meer zullen worden uitgevoerd in Nederland, het Caribisch gebied, en Suriname. Toekenning van gelden uit het fonds zal op aanvraag gaan.

Kenniscentrum

Naast dit fonds wordt ook een bedrag vijf miljoen euro eenmalig bijgedragen aan grotere projecten, zoals het Nationaal Slavernijmuseum en het Kenniscentrum.

Diversiteit

DNB  is voornemens intern aan de slag te gaan om divers en inclusiever te worden, bijvoorbeeld door zich meer in te zetten op diversiteit bij werving en selectie, stages, trainees en promoties. 

Kunstwerken

Het ligt in de bedoeling om door middel van kunstwerken over het verleden te plaatsen in het gerenoveerde gebouw aan het Frederiksplein.

Projecten zijn van korte duur

Er is positief gereageerd op de gestes van DNB. “Alle beetjes zijn meegenomen, maar zet geen zoden aan de dijk. Met hier en daar een project uitvoeren zal Suriname niet tot ontwikkeling worden gebracht.  Project, het woord zegt het al, het is van korte duur van korte duur.  Er is duurzaamheid nodig om het land vooruit te helpen. Door het onderwijs in Suriname gedurende de rest van de eeuw te verstevigen en te bekostigen zou DNB vruchtbaar bezig zijn.

Wordt vervolgd.

HD

error: Kopiëren mag niet!